classic poetry

SI TÚ ME OLVIDAS / DACĂ MĂ VEI UITA / IF YOU FORGET ME

POSTED IN classic poetry, translated Spanish-English, translated Spanish-Romanian September 26, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SI TÚ ME OLVIDAS / DACĂ MĂ VEI UITA / IF YOU FORGET ME


Quiero que sepas
una cosa.

Tú sabes cómo es esto:
si miro
la luna de cristal, la rama roja
del lento otoño en mi ventana,
si toco
junto al fuego
la impalpable ceniza
o el arrugado cuerpo de la leña,
todo me lleva a ti,
como si todo lo que existe,
aromas, luz, metales,
fueran pequeños barcos que navegan
hacia las islas tuyas que me aguardan.

Ahora bien,
si poco a poco dejas de quererme
dejaré de quererte poco a poco.

Si de pronto
me olvidas
no me busques,
que ya te habré olvidado.

Si consideras largo y loco
el viento de banderas
que pasa por mi vida
y te decides
a dejarme a la orilla
del corazón en que tengo raíces,
piensa
que en ese día,
a esa hora
levantaré los brazos
y saldrán mis raíces
a buscar otra tierra.

Pero
si cada día,
cada hora
sientes que a mí estás destinada
con dulzura implacable.
Si cada día sube
una flor a tus labios a buscarme,
ay amor mío, ay mía,
en mí todo ese fuego se repite,
en mí nada se apaga ni se olvida,
mi amor se nutre de tu amor, amada,
y mientras vivas estará en tus brazos
sin salir de los míos.

 

PABLO NERUDA

………………………

DACA MA VEI UITA


Vreau să știi
un lucru.

Știi cum este e:
dacă mă uit
luna de cristal, ramura roșie
a toamnei lente la fereastra mea,
dacă ating
lângă foc
cenușa impalpabilă
sau corpul ridat al lemnului,
totul mă duce spre tine,
de parcă tot ce există,
arome, lumina, metale,
au fost barci mici care navigheaza
spre insulele tale care mă așteaptă.

In orice caz,
dacă încetul cu încetul încetezi să mă mai iubești
Voi înceta să te iubesc puțin câte puțin.

Dacă brusc
m-ai uitat
nu ma cauta,
căci te voi fi uitat deja.

Dacă tu consideri lung și nebun
vântul steagurilor
ce trece în viața mea
si hotarasti
să mă lasi pe malul
inimii în care am rădăcini,
tine minte
că în acea zi,
în acel moment
imi voi ridica brațele
iar rădăcinile mele vor porni
să caute un alt pământ.

Dar
dacă în fiecare zi,
in fiecare ora
simți că ești destinată mie
cu dulceață implacabilă.
dacă-n fiecare zi o floare urca
pana la buzele tale să mă caute,
ah, iubirea mea, a mea,
în mine tot acel foc se repetă,
nimic din mine nu-i stins nici uitat,
iubirea-mi se hrănește din a ta, iubito,
și-atat cat vei trai va fi-n brațele tale
făr-a le parasi pe-ale mele.

…………………………………..

IF YOU FORGET ME


I want you to know
one thing.

You know how it is:
if I look
at the crystal moon, at the red branch
of the slow autumn at my window,
if I touch
by the fire
the impalpable ash
or the wrinkled body of the wood,
everything leads me to you,
as if everything that exists,
aromas, light, metals,
were little boats that sail
toward those isles of yours that await me.

Well, now,
if little by little you stop loving me
I’ll stop loving you little by little.

If suddenly
you forget me
don’t look for me,
for I’ll have already forgotten you.

If you consider long and mad,
the wind of banners
that passes through my life,
and you decide
to leave me at the shore
of the heart where I have roots,
remember
that on that day,
at that hour,
I shall raise my arms
and my roots will set off
to seek another land.

But
if each day,
each hour,
you feel that you are destined for me
with implacable sweetness,
if each day a flower
rises to your lips to look for me,
ah my love, ah my own,
in me all that fire repeats itself,
in me nothing is extinguished or forgotten,
my love feeds on your love, beloved,
and as long as you live it will be in your arms
without leaving mine.


translation, Maria Magdalena Biela

Orez cu lapte în Praterstrasse / Rice pudding in the Praterstrasse

POSTED IN classic poetry, translated Romanian-English September 26, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orez cu lapte în Praterstrasse / Rice pudding in the Praterstrasse


Trăiam între rai și iad la propriu,
eram supli, nervoși, ne tăceam
cu o mătăsoasă duioșie unul pe altul,
ne ștergeam coșmarurile,
ne făceam paturile, ghetele,
ne dam pe gheața ei de viață.
Uneori observam realitatea.
Atunci, ceva se ghemuia
în colțul cel mai umbros al casei
și începea să ne scâncească la piept.
Era un pui de realitate, ca și noi.
Singur și trist, șoptea printre lacrimi
„Luați-mă și pe mine între rai și iad!
Băltoaca asta în care trăiesc m-a obosit.
Nu-mi mai pot mânca nici măcar orezul cu lapte,
nu mai are gust de atâtea gunoaie pisate,
de atâtea cuvinte îngâmfate și reci.”
Ce să faci cu un pui de realitate
care-ți scâncește la piept?
L-am luat cu noi, între rai și iad.
Pare mai vesel de atunci
sau, oricum, mai echilibrat.
Își mănâncă pofticios orezul cu lapte
și, lucru rar la un pui de realitate,
visează cu ochii deschiși
și se prăpădește de râs.
E molipsitor.


(Mariana Marin)

…………………

Rice pudding in the Praterstrasse


We were living between heaven and hell literally,
we were slender, nervous, we’d silence
each other with a silky tenderness,
we’d wipe our nightmares,
we’d make our beds, our boots,
we’d go skating on goddamn ice of life.
Sometimes we’d notice reality.
Then something would squat
in the darkest corner of the house
and would begin to whimper in our chests.
He was a reality-cub, just like us.
Alone and sad, whispering through tears
“Take me also between heaven and hell!
This puddle in which I live made me tired.
I can’t even eat my rice pudding anymore,
it’s tasteless because of all the crushed rubbish,
all the smug and cold words”.
What to do with a reality-cub
who whimpers in your chest?
We took it with us, between heaven and hell.
He seems happier since then
or, anyway, more balanced.
He eagerly eats his rice pudding
and, which is odd for a reality-cub,
he dreams with his eyes open
and bursts out laughing.
It’s contagious.


traducere, Maria Magdalena Biela

Cantecul nebunului / The fool’s song

POSTED IN classic poetry, translated Romanian-English August 26, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantecul nebunului / The fool’s song

Ei sunt cuminti…
Eu sunt nebun…
Dar cum Eu sunt ce-am fost mereu —
Poate ca ce-l cuminte-s Eu —
Desi de cite ori le-o spun,
Eu pentru Ei… sunt tot nebun…

Ei mă urasc ca nu-s ca Ei…
Eu îi iubesc ca nu-s ca Mine…
Ei beau
Si mint fără rusine —
Si-n ochii prienenilor mei
Trec drept nebun.. ca nu-s ca Ei…

Lor nu le place amanta Mea…
Mie nu-mi place amanta Lor…
Ei vad cu ochii tuturor
Femeia…
Eu n-o pot vedea
Decât cu-ai mei —
Amanta Mea…

Dar cum din Ei toti numai Eu
Nu sunt ca Ei,
Am să mă duc
De voia mea la balamuc —
Si fiindca nu-mi va parea rău,
Cumintele voi fi tot Eu!…

ION MINULESCU

………………………………

The fool’s song

They are the wise…
I am the fool…
But since I’m who I’ve always been –
Maybe the wise one’s me therein-
Though everytime I’d tell them full
For them I’m still and always fool.

They hate me for like them I’m not…
I love them for they’re not like me…
They drink
And then lie shamelessly —
And in the eyes of my friends’ lot
I’m still fool… for like them I’m not…

My lover they don’t like at all…
I do not like their lover either…
With everyone’s eyes they see her
The woman…
I can’t see her soul
Except with my own eyes
My all…

But since of them all only I
am not like them,
I’ll go tranquille
to madhouse of my own free will–
And since I won’t be sorry, aye,
The wise one will be still me..I…

 

Translation, Maria Magdalena Biela

LENZ ZIELLOS / AIMELESS SPRING / PRIMAVARA FARA TINTA

POSTED IN classic poetry, translated German-English June 12, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENZ ZIELLOS / AIMELESS SPRING / PRIMAVARA FARA TINTA

Da lag er in diesem Zimmer,
sah sich wie immer bedroht,
lag sich die Holzbank schmal.
Er lag unter hohen Fenstern,
Licht kam in weißen Wellen,
da stieg er auf fliegendem Teppich
waagrecht in flimmernde Luft.
Das war ein liegendes Tanzen
hinauf, hinab und zur Decke,
er schwebte, er tanzte, er stieg, er sank,
das war sein Fliegen im Liegen.
Blieb sonst keine Chance zum Fliegen
im Zimmer. Weisst du warum.

ROLAND ERB

………………………………………….

AIMELESS LENZ

There he lay in that room,
feeling threatened as always,
lying on the narrow wooden bench.
He lay under high windows,
Light came in white waves,
then he rose on a flying carpet
horizontally into the shimmering air.
It was a lying dance
up, down and up to the ceiling,
he floated, he danced, he rose, he sank,
that was his flying lying down.
Otherwise there was no chance of flying
in the room. You know why.

……………………………………..

LENZ FARA TINTA

Acolo zacea, în acea cameră,
simtindu-se amenințat ca de obicei,
culcat pe banca de lemn îngustă.
Zacea sub ferestre înalte,
Lumina venea în valuri albe,
apoi s-a ridicat pe un covor zburător
orizontal in aerul sclipitor.
Era un dans culcat
în sus, în jos și până la tavan,
A plutit, a dansat, s-a ridicat, s-a scufundat,
acesta a fost zborul lui culcat.
Altfel nu ar fi existat altă șansă de a zbura
în cameră. Știi de ce.


Translated by Maria Magdalena Biela

WORTE AUF DEM PLATTEN LAND / WORDS ON THE FLAT LAND / CUVINTE PE PLAIURI / SANOJA TASANGOILLA

POSTED IN classic poetry, translated German-English June 12, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORTE AUF DEM PLATTEN LAND / WORDS ON THE FLAT LAND / CUVINTE PE PLAIURI / SANOJA TASANGOILLA


Will mit dir reden, geh und komm,
leicht will ich über deinen Nacken streichen,
den Kragen, deine hundemüden Schultern.
Komm ins Verschlossene Holz, wir wollen sehn,
ob die Wildkirschenbäume blühn.
Es gibt hier Dörfer, die unsagbar fade sind.
Komm, lass uns ruhen, tob herum mit meinem Sohn
und nimm den Apfel hier, trau dich und wate
durch dieses Wasser ölig violett und kühl,
das keinen Fisch erdrosselt.
Lies das vergessene Buch, das jetzt von Hand zu Hand geht,
kürz deine Arbeit heute ab und schau herein
bei mir, der nicht dein Freund geworden ist,
und glaub nicht, was er nicht versprochen hat.
Will mit dir reden, komm und geh.

ROLAND ERB

——————————-

WORDS ON THE FLAT LAND

I wanna talk to you, go and come,
I want to lightly stroke your neck,
your collar, your exhausted shoulders.
Come to the closed woods, let us see,
if the wild cherry trees are blooming.
There are here villages unspeakably bland.
Come, let us rest, romp around with my son
And take this apple here, dare to wade
through this water oily purple and cool,
that strangles no fish.
Read the forgotten book that now goes from hand to hand,
shorten your work today and drop by
mine, who has not become your friend,
and believe not what he has not promised.
Wanna talk to you, come and go.

………………………….

CUVINTE PE PLAIURI

Cu tine as vorbi, du-te și vino.
Ușor să-ți ating gâtul as voi,
clavicula, umerii epuizati.
Vino-n pădurea închisă, să vedem,
Dacă sălbaticii ciresi ‘s-în floare.
Sunt sate pe aici de o plictiseală de nedescris.
Vino, să ne-odihnim, sa zburdam cu fiul meu.
Și ia ăst’ mar de-aici, îndrăznește sa strabati
prin aste ape uleioase, purpurii și reci,
ce nu sugrumă nici un pește.
Citeste cartea-uitată ce-acum din mână în mână trece,
scurtează-ți munca de azi și treci
pe la mine, care nu ti-am devenit prieten,
și sa nu crezi ceea ce nu ti s-a promis.
Cu tine as vorbi, vino și du-te.

—————————————–

Sanoja tasangoilla

Haluan puhua kanssasi, mennä ja tulla,
kevyesti silittää niskaasi haluan,
solisluitasi, uupuneita hartioitasi.
tule suljettuun metsään, niin
katsotaan, kukkivatko villikirsikkapuut.
Täällä on kyliä, jotka ovat uskomattoman tylsiä.
Tule, levätään, remutaan poikani kanssa.
Ja ota tämä omena tästä, uskalla kahlata
tässä vedessä, öljyisen violetissa ja viileässä vedessä,
joka ei kurista yhtäkään kalaa.
Lue sitä unohdettua kirjaa, joka nyt kulkee kädestä käteen,
lyhennä tämän päivän työtäsi ja pistäydy luonani,
minun, josta ei ole tullut ystävääsi,
äläkä usko siihen, mitä ei ole sinulle luvattu.
Haluan puhua kanssasi, tulla ja mennä.


Translated by Maria Magdalena Biela

BÄUME / TREES / COPACI / PUUT

POSTED IN classic poetry, translated German-English May 28, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÄUME / TREES / COPACI / PUUT

(für Ludvík Kundera)


Die Johannisbrotbäume immer,
die ich nicht kenn,
oder Magnolien,
ich kenne sie gut:
in die Frühzeit und
in die Zeiten bald.
Immer dies Bild, dieses Schauen,
das vergessen,
wär Tod.

ROLAND ERB

………………………….

TREES

(to Ludvík Kundera)

The carob trees always,
I don’t know,
or magnolias,
I know them well:
in the early days
in the days of now.
Always this image, this looking,
To forget that
would be death.


——————————

COPACII

(pentru Ludvík Kundera)

Întotdeauna roscovii,
pe care nu ii știu,
sau magnoliile,
le cunosc bine:
in zilele de inceput
si in zilele de acum.
Întotdeauna această imagine, această privire,
A le uita
ar fi moartea.


———————————–

PUUT

(Ludvík Kunderalle)

Johanneksenleipäpuut aina,
joita en tunne,
tai magnoliat,
ne tunnen hyvin:
alkuaikoina ja
pian tulevina aikoina.
Aina tämä kuva, tämä katsominen,
Niiden unohtaminen
olisi kuolema.


Translated by Maria Magdalena Biela

Stjärnorna / The stars / Stelele

POSTED IN classic poetry, translated Finnish-English May 22, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stjärnorna / The stars / Stelele

När natten kommer
står jag på trappan och lyssnar,
stjärnorna svärma i trädgården
och jag står ute i mörkret.
Hör, en stjärna föll med en klang!
Gå icke ut i gräset med bara fötter;
min trädgård är full av skärvor.

Edith Södergran

—————————————

The stars

When night comes
I stand on the stairs and listen,
the stars swarm in the garden
and I’m standing out in the dark.
Listen, a star fell with a sound!
Do not go out into the grass barefoot;
my garden is full of shards.

—————————————-

Stelele

Cand noaptea vine
Stau pe scări și ascult,
stelele roiesc în grădină
și stau în evidență în întuneric.
Ascultă, o stea a căzut cu un sunet!
Nu ieși în iarbă desculț;
grădina mea este plină de cioburi.


Translated by Maria Magdalena Biela

Svart eller vitt / Black or white / Negru sau alb

POSTED IN classic poetry, translated Finnish-English May 22, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svart eller vitt / Black or white / Negru sau alb

Floderna löpa under broarna,
blommorna lysa vid vägarna,
skogarna böja sig susande till marken.
För mig är intet mera högt eller lågt,
svart eller vitt,
sen jag har sett en vitklädd kvinna
i min älskades arm.

EDITH SÖDERGRAN

———————————————

Black or white

The rivers run under the bridges,
the flowers shine by the roads,
the forests bend whizzing to the ground.
To me nothing is higher or lower,
black or white,
since I’ve seen a woman in white
in the arms of my beloved.

———————————————

Negru sau alb

Râurile trec pe sub poduri,
florile strălucesc pe drumuri,
pădurile se îndoaie vâjâind la pământ.
Pentru mine nimic nu este mai mare sau mai mic,
negru sau alb,
de când am văzut o femeie în alb
în brațele iubitului meu.

Translated by Maria Magdalena Biela

Doamne, n-am isprăvit / Lord, I haven’t finished

POSTED IN classic poetry, translated Romanian-English May 14, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doamne, n-am isprăvit / Lord, I haven’t finished


Doamne, n-am isprăvit
cântecul pe care mi l-ai şoptit.
Nu-mi trimite îngeri de gheaţă şi pară
în orice sară.

Nu pot pleca. Arborii îmi şoptesc;
florile calea-mi aţin şi mă opresc.
Despre toate-am început o cântare
de laudă şi naivă mirare.

Oamenilor voiam să le las
sufletul meu, drept pâne la popas,
drept păşune, livadă şi cer.

Tuturor acelora care nu mă cer
şi nu mă cunosc, am vrut să le fiu
o candelă pentru mai târziu.

Căutam în iarbă şi-n mohor
tainele ascunse tuturor.
Mă uitam în fântână şi-n iaz,
şi-ascultam – îndelung – sub brazi…

Atunci au venit îngerii şi m-au chemat.
Doamne, nu pot pleca, n-am terminat!
Deschide colivia, fă să zboare
cântecele mele nerăbdătoare.

MAGDA ISANOS

——————————-

Lord, I haven’t finished


Lord, I haven’t finished, you see
the song you whispered to me.
Don’t send me ice angels and light
every eventide.

I can’t leave. The trees whisper from top,
the flowers hold my path to stop.
About all I began a song
of praise and naive wonder, long.

My soul, to people I wanted to leave
as bread for rest relieve
as pasture, orchard and sky.

To all those who don’t ask for my sigh
nor know me, I wanted to be
a candle for later to see.

I was looking in the weeds and the grass tall
for the secrets hidden from them all.
I looked in the fountain and the pond,
and I listened – long – the fir trees’ sound…

Then the angels came for me to get.
Lord, I can’t leave, I’m not done yet!
Open the cage, let fly along
my eagerly awaiting song.

Translated by Maria Magdalena Biela

VRAJMASIE / ENMITY

POSTED IN classic poetry, translated Romanian-English May 14, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRAJMASIE / ENMITY

Asa imi vine cateodata, Doamne,
Sa-mi dau in suflet una cu piciorul
Prin maracini sa-l dau de-a rostogolul,
Sa-l trag de chica si sa-l iau la palme!

Si-asa imi vine-n el s-arunc cu pietre,
Sa-l sangerez ca pe-un apus de soare,
Sa-l calc ca pe-o buruiana in picioare,
Si sa-l izbesc cu capul de perete!

Ca pe un orb apoi sa-l port de mana,
Din poarta-n poarta si din targ in targ,
Si pe ulitele acestui burg
sa-l risipesc farama cu farama.

Demostene Andronescu

————————————

ENMITY

And so I feel like doing, God,
To kick my soul until it stumbles
To roll it over through the brambles
To pull it by its hair and slap it hard.

And so I feel like throwing stones at him,
To bleed him like a sunset kneed
To step on it like on a poisonous weed
And hit its head against the wall grim.

Then carry it by the hand like a blind,
From gate to gate and from one borough on
And on the every lane of this small town
to scatter it piece by piece I’m inclined.


Translated by Maria Magdalena Biela

Loading