translated Finnish-English

Stjärnorna / The stars / Stelele

POSTED IN classic poetry, translated Finnish-English May 22, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stjärnorna / The stars / Stelele

När natten kommer
står jag på trappan och lyssnar,
stjärnorna svärma i trädgården
och jag står ute i mörkret.
Hör, en stjärna föll med en klang!
Gå icke ut i gräset med bara fötter;
min trädgård är full av skärvor.

Edith Södergran

—————————————

The stars

When night comes
I stand on the stairs and listen,
the stars swarm in the garden
and I’m standing out in the dark.
Listen, a star fell with a sound!
Do not go out into the grass barefoot;
my garden is full of shards.

—————————————-

Stelele

Cand noaptea vine
Stau pe scări și ascult,
stelele roiesc în grădină
și stau în evidență în întuneric.
Ascultă, o stea a căzut cu un sunet!
Nu ieși în iarbă desculț;
grădina mea este plină de cioburi.


Translated by Maria Magdalena Biela

Svart eller vitt / Black or white / Negru sau alb

POSTED IN classic poetry, translated Finnish-English May 22, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svart eller vitt / Black or white / Negru sau alb

Floderna löpa under broarna,
blommorna lysa vid vägarna,
skogarna böja sig susande till marken.
För mig är intet mera högt eller lågt,
svart eller vitt,
sen jag har sett en vitklädd kvinna
i min älskades arm.

EDITH SÖDERGRAN

———————————————

Black or white

The rivers run under the bridges,
the flowers shine by the roads,
the forests bend whizzing to the ground.
To me nothing is higher or lower,
black or white,
since I’ve seen a woman in white
in the arms of my beloved.

———————————————

Negru sau alb

Râurile trec pe sub poduri,
florile strălucesc pe drumuri,
pădurile se îndoaie vâjâind la pământ.
Pentru mine nimic nu este mai mare sau mai mic,
negru sau alb,
de când am văzut o femeie în alb
în brațele iubitului meu.

Translated by Maria Magdalena Biela

SMÄRTAN / THE PAIN / DUREREA / KIPU

POSTED IN classic poetry, translated Finnish-English, translated Finnish-Romanian April 5, 2019

durere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMÄRTAN / THE PAIN / DUREREA / KIPU

 
Lyckan har inga sånger, lyckan har inga tankar, lyckan har ingenting.
Stöt till din lycka att hon går sönder, ty lyckan är ond.
Lyckan kommer sakta med morgonens susning i sovande snår,
lyckan glider undan i lätta molnbilder över djupblå djup,
lyckan är fältet som sover i middagens glöd
eller havets ändlösa vidd under baddet av lodräta strålar,
lyckan är maktlös, hon sover och andas och vet av ingenting…
Känner du smärtan? Hon är stark och stor med hemligt knutna nävar.
Känner du smärtan? Hon är hoppfullt leende med förgråtna ögon.
Smärtan ger oss allt vad vi behöva –
hon ger oss nycklarna till dödens rike,
hon skjuter oss in genom porten, då vi ännu tveka.
Smärtan döper barnen och vakar med modern
och smider alla de gyllene bröllopsringarna.
Smärtan härskar över alla, hon slätar tänkarens panna,
hon fäster smycket kring den åtrådda kvinnans hals,
hon står i dörren när mannen kommer ut från sin älskade…
Vad är det ännu smärtan ger åt sina älsklingar?
Jag vet ej mer.
Hon ger pärlor och blommor, hon ger sånger och drömmar,
hon ger oss tusen kyssar som alla äro tomma,
hon ger den enda kyssen som är verklig.
Hon ger oss våra sällsamma själar och besynnerliga tycken,
hon ger oss alla livets högsta vinster:
kärlek, ensamhet och dödens ansikte.
 
EDITH SÖDERGRAN
 
—————————-
THE PAIN
 
Happiness has no songs, happiness has no thoughts, happiness has nothing.
Smash your happiness until she breaks, for happiness is evil.
Happiness comes slowly in the sleepy sighs of morning bushes
happiness glides away in light clouds over deep blue depths,
happiness is the field that sleeps in the glow of afternoon
or the sea’s endless spirit under the bath of vertical rays,
happiness is powerless, she sleeps and breathes and knows nothing …
Do you feel the pain? she is strong and big with secretly clenched fists.
Do you feel the pain? she is hopefully smiling with weeping eyes.
The pain gives us everything we need –
she gives us the keys to the kingdom of death,
she pushes us through the gate, as we still hesitate.
The pain baptizes the children and awakes with the mother
and forges all the golden wedding rings.
the pain rules over everyone, she caresses the forehead of the thinker,
she fastens the jewelery around the loved woman’s neck,
she stands in the doorway when the man comes out from his beloved …
What else is the pain giving to her loved ones?
I know no more.
She gives beads and flowers, she gives songs and dreams,
she gives us a thousand kisses that are all empty,
she gives the only kiss that is real.
she gives us our rare souls and strange things,
she gives us all the highest benefits of life:
love, loneliness and the face of death.
———————————————-
DUREREA
 
Fericirea nu are cântece, fericirea nu are gânduri, fericirea nu are nimic.
Izbeste fericirea pana se face bucati , căci fericirea este diabolica.
Fericirea vine liniștit in suspinul adormit al tufisurilor diminetii.,
fericirea se îndepărtează în nori ușori peste adâncimile albastre,
fericirea este câmpul care doarme în strălucirea amiezei
sau spiritul infinit al mării scaldata in raze verticale,
fericirea este neputincioasă, ea doarme și respiră și nu știe nimic…
Simți durerea? E puternică și mare, cu pumnii stransi în secret.
Simți durerea? Zâmbește sperand cu ochii umflati de plans.
Durerea ne dă tot ce avem nevoie –
ea ne dă cheile împărăției morții,
ne împinge prin poarta, fiindcă încă ezităm.
Durerea botează copiii și vegheaza cu mama
și falsifica toate verighetele de aur.
Durerea stă la dispoziția tuturor, mangaie fruntea gânditorului,
ea leagă bijuteriile la gâtul femeii,
ea sta in pragul ușii când bărbatul pleaca de la iubita sa …
Ce altceva durerea dăruiește celor dragi?
Nu mai știu.
Oferă margele și flori, dă cantece și vise,
ea ne dă o mie de sărutări care sunt toate goale,
Ea dă singurul sărut care este real.
Ea ne dă sufletele noastre rare și lucrurile ciudate,
ea ne dă cele mai mari beneficii ale vieții:
iubirea, singurătatea și fața morții.
—————————————
KIPU
 
Onnella ei ole lauluja, onnella ei ole ajatuksia, onnella ei ole mitään.
Tönäise onneasi niin, että se särkyy, sillä onni on paha.
Onni tulee hiljaa aamun huokauksessa nukkuvissa pensaissa,
onni liukuu pois kevyissä pilvissä yli syvänsinisen syvyyden,
onni on tasanko, joka nukkuu keskipäivän hehkussa
tai meren loputon aava auringon pystysuorien säteiden paahteessa,
onni on voimaton, se nukkuu ja hengittää
eikä tiedä mistään mitään…
Tunnetko kivun? Se on vahva ja iso ja sillä on
kädet salaa nyrkissä.
Tunnetko kivun? Se hymyilee toiveikkaasti
itkettynein silmin.
Kipu antaa meille kaiken, mitä tarvitsemme –
se antaa meille kuoleman valtakunnan avaimet,
se työntää meidät portista sisään,
kun me vielä epäröimme.
Kipu kastaa lapset ja valvoo äidin kanssa
ja takoo kaikki kultaiset vihkisormukset.
Kipu hallitsee kaikkia, se siloittaa ajattelijan otsan,
se kiinnittää korun halutun naisen kaulaan,
se seisoo ovella, kun mies tulee ulos rakkaansa luota…
Mitä muuta kipu antaa rakkailleen?
En tiedä enää.
Se antaa helmiä ja kukkia, se antaa lauluja ja unelmia,
se antaa meille tuhat suudelmaa, jotka kaikki ovat tyhjiä,
se antaa ainoan todellisen suudelman.
Se antaa meille omalaatuiset sielumme ja
kummalliset mieltymyksemme,
se antaa meille kaikki elämän parhaat edut:
rakkauden, yksinäisyyden ja kuoleman kasvot.

Maria Magdalena

Skönhet / Frumusetea / Beauty

POSTED IN classic poetry, translated Finnish-English, translated Finnish-Romanian April 4, 2019

girl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skönhet / Frumusetea / Beauty

Vad är skönhet? Fråga alla själar –
skönhet är varje överflöd, varje glöd, varje överfyllnad och varje stort armod;
skönhet är att vara sommaren trogen och naken intill hösten;
skönhet är papegojans fjäderskrud eller solnedgången som bebådar storm;
skönhet är ett skarpt drag och ett eget tonfall: det är jag,
skönhet är en stor förlust och ett tigande sorgetåg,
skönhet är solfjäderns lätta slag som väcker ödets fläkt;
skönhet är att vara vällustig som rosen eller att förlåta allting för att solen skiner;
skönhet är korset munken valt eller pärlbandet damen får av sin älskare,
skönhet är icke den tunna såsen i vilken diktare servera sig själva,
skönhet är att föra krig och söka lycka,
skönhet är att tjäna högre makter.

EDITH SÖDERGRAN
—————————–
Frumusetea

Ce-i frumusetea? Intreaba orice suflet-
frumusetea este fiece revarsare, fiece stralucire, fiece abundenta
si fiece saracie mare;
frumusetea este sa fii credincios verii si sa mergi goala spre toamna;
frumusetea este penajul unui papagal ori apusul ce prevesteste furtuni;
frumusetea este o trasatura accentuata si tonul personal : Eu sunt
frumusetea este o grea pierdere si o procesiune funerala tacuta,
frumusetea este usoara miscare a evantaiului care trezeste briza destinului:
frumusetea este sa fii voluptuoasa precum un trandafir
ori sa ierti totul pentru ca soarele sa straluceasca;
frumusetea este crucea aleasa de calugar ori margelele
pe care o doamna le are de la iubitul ei
frumusetea nu este sosul fin din care care poetii se servesc,
frumusetea este sa porti un razboi spre a cauta fericirea,
frumusetea este sa servesti puteri mai inalte
——————————————–
Beauty
What is beauty? Ask All Souls –
beauty is every abundance, every glow, every overflow
and every great poverty;
beauty is to be faithful to the summer and go naked to the fall;
beauty is the parrot’s spring thrust or the sunset that invokes storm;
beauty is a sharp feature and its own tone: I am,
beauty is a great loss and a silent funeral,
beauty is the light stroke of the fan that awakens the fate;
beauty is to be voluptuous as the rose or to forgive everything for the sun to shine;
beauty is the cross chosen by a monk or the beaded
a lady gets from her lover,
beauty is not the thin sauce in which poets serve themselves,
beauty is to wage war and seek happiness,
beauty is to serve higher powers.

 

Maria Magdalena

Joskus / Candva / Sometimes

POSTED IN translated Finnish-English, translated Finnish-Romanian May 8, 2018

mitzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joskus / Candva / Sometimes

 

Joskus

tässä elämässä tai unessa

minä puhuin rakkaudesta.

Minä muistan runot, joissa

joku puhui rakkaudesta, minä tai joku toinen,

ja luuli, uskotteli itselleen, että rakkaus

on kauneuden sisar ja rakastavaiset

elävät suudelmista.

Minä en tiennyt,

tai joku toinen ei tiennyt,

että rakkaus on tuska,

joka polttaa sielun pois itseltään

jotta kahdesta tulisi yksi.

Perhonen

heittäytyy liekkiin ja palaa

tullakseen liekiksi itsekin,

yhtyy tuleen, sulautuu hurmioon.

Ei suudelma herätä henkiin

vaan surmaa.

Jaakko Hämeen Anttila
………………………………..

Candva

in viata asta sau in vis

eu am vorbit despre dragoste.

Imi amintesc poezii, in care

cineva vorbea despre dragoste, eu sau un altul,

si credea, se amagea, ca dragostea

este sora frumusetii si indragostitii

traiesc din sarutari.

Eu nu am stiut,

sau un altul nu a stiut

ca dragostea este durere,

care mistuie sufletul pân’ la capat

astfel incat din doi s-ar naste unu.

Fluturele

se arunca in flacara si arde

spre a deveni flacara el insusi,

se uneste cu focul, se topeste in extaz.

Sarutul nu trezeste la viata

ci ucide.
………………………………………………….

Sometimes

in this life, or in dream

I spoke about love.

I remember poems, in which

someone spoke about love, me or someone else,

and believed, deceived himself, that love

is the sister of beauty and the lovers

live from kisses.

I didn’t know, or someone else didn’t know,

that love is pain,

that burns the soul away from itself

So two become one.

The butterfly

throws itself in the flame and burns

to become itself a flame,

merges with the flame, melts in ecstasy.

The kiss doesn’t bring back to life

but it kills.

Romanian and English version, Maria Magdalena Biela

Puhu minulle rakkaudesta / Talk to me about love

POSTED IN translated English-Romanian, translated Finnish-English May 7, 2018

vad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puhu minulle rakkaudesta

Puhu minulle rakkaudesta:
sanoja jotka on monesti kuultu ja nähty,
sanoja joita on sanottu mitään tarkoittamatta,
kuluneita, käytettyjä sanoja, halpoja, kevyesti annetuja,
sanoja vailla mitään uutta.
Puhu minulle rakaudesta.
Sinun huuliltasi
sanat juovat itsensä raikkaiksi.
Jaakko Hämeen Anttila
………………………………………..
Vorbeste-mi despre dragoste:
cuvinte care de multe ori au fost auzite si vazute,
cuvinte care a fost spuse fara a insemna nimic,
cuvinte obosite, folosite, ieftine, cu usurinta date,
cuvinte fara nimic nou.

Vorbeste-mi despre dragoste.
De pe buzele tale
cuvintele beau prospetimea.
………………………………..
Talk to me about love:
words which were so many times heard and seen,
words that have been said meaning nothing,
worn out, used words, cheap, lightly given,
words without anything new.
Talk to me about love.
From your lips
words drink themselves into freshness.
Romanian and English version, Maria Magdalena Biela

Rakkautta Helsingissä / Dragoste in Helsinki / Love in Helsinki

POSTED IN contemporary poetry, Spring, translated Finnish-English, translated Finnish-Romanian May 7, 2018

helsinki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakkautta Helsingissä

Rakas,
mennään jonnekin missä
kukaan ei heittele meitä kuoleilla kaloilla.

Suudellaan kääpiötaatelipalmun katveessa
ja kerrostalojen katoilla.

Kaupunki avaa ovensa meille,
näyttää paikoja, joita me emme tunteneet,
joissa me olemme onnellisia.

Mennään siis sinne missä
kukaan ei heittele meitä kuoleilla kaloilla.
Jaakko Hämeen Anttila
…………………………………..
Iubite,
hai sa mergem undeva
unde nimeni nu arunca cu pesti morti in noi.

Sa ne sarutam la umbra curmalului
si pe acoperisurile blocurilor.

Orasul isi deschide usa pentru noi,
ne arata locuri, pe care nu le-am cunoscut,
unde suntem fericiti.

Sa mergem deci acolo unde
unde nimeni nu arunca cu pesti morti in noi.
……………………………..
Beloved,
let’s go there where
nobody throws dead fish at us.

Let’s kiss in the shade of the date palm
and on the roof of the flats.

The city opens its door to us,
shows us places which we didn’t know,
where we are happy.

so let’s go there
where nobody throws dead fish at us.
Romanian and English version,

Maria Magdalena Biela

Varpunen jouluaamuna / The sparrow in the Cristmas morning

POSTED IN classic poetry, Music, translated Finnish-English December 16, 2017

vrabiuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varpunen jouluaamuna / The sparrow in the Cristmas morning

 

Lumi on jo peittänyt kukat laaksosessa,
järvenaalto jäätynyt talvipakkasessa,
varpunen pienoinen syönyt kesäeinehen,
järvenaalto jäätynyt talvipakkasessa.

Pienen pirtin portailla oli tyttökulta:
Tule varpu, riemulla, ota siemen multa!
Joulu on, koditon varpuseni onneton,
tule tänne riemulla, ota siemen multa!

Tytön luo nyt riemuiten lensi varpukulta:
Kiitollisna siemenen otan kyllä sulta.
Palkita Jumala tahtoo kerran sinua.
Kiitollisna siemenen ota kyllä sulta.

En mä ole, lapseni, lintu tästä maasta.
Olen pieni veljesi, tulin taivahasta.
Siemenen pienoisen, jonka annoit köyhällen,
pieni sai sun veljesi enkeleitten maasta.

………………………………………………………………………

 

The Sparrow in the Christmas morning

 

Snow already covered all in the valley yonder
frozen is the wave of lake in the frost of winter.
Little sparrow sweet and good
eaten up his summer food.
Frozen is the wave of lake in the frost of winter.

 

On the stairs of little house stood a girl who plead:
Come dear sparrow and with joy take from me a seed!
It’s Christmas now and here
sparrow without home and cheer.
Come dear sparrow and with joy take from me a seed!

 

To the girl’s feet filled with joy flew the darling sparrow:
Gratefully I take from you seed of blood and marrow.
God will pay you threefold
darling girl with soul of gold.
Gratefully I take from you seed of blood and marrow.

Dear child I’m not a bird from this world of strangers
I’m your little brother dead coming from the heavens.
When you fed the poor in need
you gave me a little seed.
I’m your little brother dead from the land of angels.

 

Zacharias Topelius

 

English version, Maria Magdalena Biela

Happy birthday, Hilja Onerva Lehtinen!

POSTED IN classic poetry, Spring, translated Finnish-English, translated Finnish-Romanian April 28, 2015

 

rose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tropiikin alla

 

Yhden kerran elämässä tuliruusu aukee
yhden yön se kukoistaa ja aamulla jo raukee
sill’ on syvä silmänluonti, kutsuva ja kuuma
sill’ on hehkuheteillänsä keskiöiden huuma

Sill’ on lehti verinen ja purppurainen huuli
sill’ on tuoksu huumava kuin kevätaron tuuli.
Taita tulikukkanen ja juo sen kuuma mesi
elä hetki, nauti hetki, kaadu paikallesi!

 

Hilja Onerva Lehtinen

 

At Tropics

Only once in a lifetime the fire-rose opens eyes
only for a night it blossoms and by morning dies
for one night it has a deep glance, calling through the fire
for one night its glowing stamens have midnight’s desire.

For one night a bloody petal and a purple lip,
its intoxicating fragrance, springtime’s windy steppe,
break away the burning flower, drink its essence fever
Live a moment, carpe diem and then die forever !

 

La Tropice

Un moment in asta viata roza de foc e in floare,
doar o noapte infloreste,pana dimineata moare;
isi deschide ochi adanci si chematori in soapte,
in stamine-are extazul miezului de noapte.

Are sangerie frunza, buze purpurii,
parfum orfic, vantul stepei verilor pustii.
Frange infocata floare, bea-i din trup esenta,
Fii si bucura-te-o clipa, uita-ti existenta!

 

Happy Eternity on your birthday, Hilja Onerva Lehtinen, the Fire Rose of Finnish poetry

 

 

Romanian and English versions by Maria Magdalena Biela

Nocturne

POSTED IN translated Finnish-English September 11, 2014

sat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nocturne

Ruislinnun laulu korvissani,
tähkäpäiden päällä täysi kuu;
kesä-yön on onni omanani,
kaskisavuun laaksot verhouu.
En ma iloitse, en sure, huokaa;
mutta metsän tummuus mulle tuokaa,
puunto pilven, johon päivä hukkuu,
siinto vaaran tuulisen, mi nukkuu,
tuoksut vanamon ja varjot veen;
niistä sydämeni laulun teen.
 
Miksi metsän tummuus sävelehen?
Kosk’ on mustaa murhe ylpeäin.
Miksi juova päivän laskenehen?
Koska monta nuorta unta näin.
Miksi etäisien vuorten siinto?
Koska sinne oli silmäin kiinto.
Miksi vanamoiden valjut lemut?
Koska päättyneet on päivän kemut.
Mutta miksi varjot virran veen?
Kosk’ on mieli mulla siimekseen.
 
Sulle laulan neiti, kesäheinä,
sydämeni suuri hiljaisuus,
uskontoni, soipa säveleinä,
tammenlehvä-seppel vehryt, uus.
En ma enää aja virvatulta,
onpa kädessäni onnen kulta;
pienentyy mun’ ympär’ elon piiri;
aika seisoo, nukkuu tuuliviiri;
edessäni hämäräinen tie
tuntemattomahan tupaan vie.

 

Eino Leino

 

Nocturne

Moor hen’s song dwells lonely in my ears,
above the spikes the full moon is burning;
summer night is my own happiness
on the valleys clearing smoke is shrouding.
I’m not happy, I’m not sad, I don’t sigh
Bring me of the woods the darkness high
the dark cloud, in which the day is sinking
vagueness of the windy hill that’s sleeping
twinflower’s smell and of the water shadows
I make the song of my heart out of those.
 
Why the darkness of my melody?
For the sorrow of the proud is dark.
Why is gone down the streak of the day?
For my young dreams never could be lark.
The vagueness of the distant mountains, why?
Because there was the aim of my eye.
Why the pale and candid flowers’ scent?
For the party of the day to end.
Why the shadows of the water stream?
For just shadow in my mind or dream.
 
I sing to you, maiden of summer-hay
you, the deepest silence of my soul,
my religion, singing in my way
you, oak-leaf crown, green, new and whole.
I’m not  wandering for magic fire,
For I hold the gold of my desire.
Life around me narrows tight and deep,
time stands still. The weather vane’s asleep.
In front of me a dark way, many shadows,
that’s leading me to an unknown house.

 

translated by Maria Magdalena Biela

Loading