Ohjauksen tulevaisuus

Ohjauksen tulevaisuus

 

Ohjaajan ammatissa joudutaan vastaamaan seuraaviin suuriin vaatimuksiin tulevina vuosikymmeninä:

  • Vastuullisuus: meillä on eettinen velvollisuus tarjota mahdollisimman hyviä ja tehokkaita palveluja. Valitettavasti usein vaikenemme, kun muut määrittelevät ja rajoittavat tarjottavien palvelujen laatua ohjauksen ammattilaisten puolesta. Tulevaisuudessa tarvitsemme entistä enemmän perusteellisia tutkimuksia ja aktiivista vaikuttamista ammattimaisen ohjauksen alalla. Näin opimme paremmin ymmärtämään, mitkä käytännöt toimivat parhaiten ohjauksen alalla ja voimme sisällyttää näyttöön perustuvia käytäntöjä eri ohjausympäristöihin.
  • Ymmärtäminen: ohjaajan ammatti perustuu kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ymmärtämiseen. Tulevaisuudessa varmasti ymmärretään paremmin mielenterveyden ja erilaisten tekijöiden, kuten neurobiologian, hengellisyyden, ympäristön ja kulttuurin välisiä monimutkaisia yhteyksiä. Kun ymmärryksemme näistä tekijöistä kasvaa, meidän on kehitettävä toimintaamme sen mukaisesti.
  • Identiteetti: suuremman vastuullisuuden ja ymmärtämisen vaatimukset tarjoavat ohjauksen ammattilaisille mahdollisuuden toteuttaa potentiaaliaan kasvun ja hyvinvoinnin edistäjinä. Siksi meidän on yhä enemmän kehitettävä yhteistä ammatti-identiteettiä pohtimalla keitä me olemme, mitä me teemme sekä missä, milloin, miksi ja miten palvelemme.

Tämän vuosituhannen kiireisessä ja hektisessä elämässä, jossa teknologia hallitsee mieltä ja sielua, tulee olemaan yhä enemmän tarvetta ohjaukselle ja neuvonnalle, ihmisille, jotka osaavat kuunnella tuomitsematta, jotka osaavat hienovaraisesti johdatella ihmistä oikealle polulle. Maailman muuttuessa myös ohjaustyöstä tulee entistä monimuotoisempaa ja syntyy uusia ohjauksen toteuttamismuotoja.
Nykymaailmaa voisi luonnehtia näin:”Se, joka ei tiedä mitään, mutta tietää, ettei tiedä mitään, tietää enemmän kuin se, joka ei tiedä, mutta ei tiedä, ettei tiedä.” (Kaksinkertainen tietämättömyys Sokrateen mukaan).

[gallery link="file" columns="1" size="medium" ids="7207"]

 

 

Biela

Loading