Suhteeni erilaisuuteen ja tehtäväni opinto-ohjaajana

[gallery link="file" columns="1" size="medium" ids="7185"]

 

Suhteeni erilaisuuteen ja tehtäväni opinto-ohjaajana

 

Työskentelin 11 vuotta maahanmuuttajien parissa Riihimäen aikuislukion maahanmuuttajien peruskoulussa (2003-2014). Noiden vuosien aikana kohtasin ihmisiä joka puolelta maailmaa, eri kansallisuuksia, uskontoja, ihonvärejä, mentalitaatteja, elämänkokemuksia, erilaisia anatomisia koostumuksia. En vain kohdannut näitä ihmisiä, vaan ohjasin heitä, opetin heille suomea, autoin heitä kotoutumaan yhteiskuntaan, autoin heitä auttamaan itseään elämässä. Minun silmissäni he eivät olleet erilaisia ihmisiä, vaan vain ihmisiä.
Tarjosin ohjausta ja neuvontaa tasapuolisesti kaikille, sekä maahanmuuttajille, pakolaisille että paluumuuttajille, korkeasti koulutetuille ja lukutaidottomille, sekä muodoltaan kauniille että sodan runtelemille, niille, jotka rukoilivat pienellä matolla keskipäivän aikaan ja niille, jotka tarvitsivat kirkkoa rukoillakseen. Noiden 11 vuoden aikana autoin sotaa paenneita ihmisiä unohtamaan painajaisensa. Autoin afrikkalaisia ja aasialaisia ja muita etnisiä ryhmiä voittamaan kulttuurieroista johtuvia vaikeuksiaan. Minulle he kaikki olivat vain ihmisiä niin kuin minäkin, ihmisiä, jotka tapasin, joihin tutustuin ja joita autoin yhden elämänjakson ajan.
Jokaisella asiakkaalla on omat erityispiirteensä, ominaisuuksia, jotka liittyvät hänen opiskelutapaansa, -tyyliinsä ja -rytmiinsä. Ohjaajana en unohda, että asiakkailla, joilla on erityistarpeita, on myös kasvuun ja kehittymiseen liittyviä perustarpeita niin kuin kaikilla muillakin. He tarvitsevat välittämistä ja turvallisuutta, arvostusta ja kannustusta, itseluottamusta, vastuullisuutta ja itsenäisyyttä.
Jos haluan olla hyvä ohjaaja, minun pitää opettaa erityisasiakkailleni sellaisia elämäntaitoja, joiden avulla he voivat pärjätä elämässä itsenäisesti. Ohjauksessa tärkeämpää kuin tietojen jakaminen on työvälineiden antaminen. Asiakkaille on annettava sellaisia psykologisia ja sosiaalisia taitoja ja valmiuksia, joita tarvitaan päätöksenteossa ja sopeutumisessa nopeasti ja jatkuvasti muuttuvaan yhteiskuntaan. Heitä pitää opettaa elämään yhdessä muiden kanssa, ehkäisemään ja ratkaisemaan ristiriitoja ja kunnioittamaan erilaisia ihmisiä, ottamaan vastuuta itsestään ja muista.

 

Biela

Loading