translated German-English

DER IGEL / THE HEDGEDOG / ARICIUL

POSTED IN contemporary poetry, translated German-English September 26, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DER IGEL / THE HEDGEDOG / ARICIUL

Du graubrauner Großstadtigel,
hältst zwischen staubigen Grashalmen an
und erzitterst
mit deinen Stacheln
bei jedem der schweren Stiefeltritte
auf dem Asphalt.
Im Licht der zahllosen Straßenlaternen
bist du sehr gut zu erkennen.
Doch du hockst still im Gras und willst
wie die Erde sein, unregistriert,
bis die Gefahr vorüber ist.
Sollte ich ähnlich sein?
Suche ich selbsttäuschend still zu halten,
mich in den halben Schatten zu ducken,
obwohl sie mich alle sehn?

ROLAND ERB

…………………………

THE HEDGEDOG

You grey-brown urban hedgehog,
you stop between dusty blades of grass
and tremble
with your spikes
with every heavy boot-step
on the asphalt.
In the light of the countless street lamps
you are very easy to recognize.
But you sit quietly in the grass and want to
be like the earth, unregistered,
until the danger has passed.
Should I be similar
Do I seek self-deceptively to keep still,
to duck into the half-shadows
even though they all see me?

…………………………

ARICIUL

Tu arici urban maro-cenusiu
te oprești între firele prăfuite de iarbă
și iti tremura
țepușele
cu fiecare pas greoi de bocanc
pe asfalt.
În lumina nenumăratelor lampi de strada
ești foarte ușor de recunoscut.
Dar tu te ghemuiești liniștit în iarbă și vrei
sa fii ca pământul, neobservabil,
până când pericolul va trece.
Ar trebui să fiu asemănător?
Oare caut autoinselator sa stau nemiscat,
sa ma ascund in obscuritate
desi mă văd cu toții?

traducere, Maria Magdalena Biela

DEIN WEITES BUNTES HEMD / YOUR WIDE, COLOURFUL SHIRT / BLUZA TA LARGA SI COLORATA

POSTED IN contemporary poetry, translated German-English September 26, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEIN WEITES BUNTES HEMD / YOUR WIDE, COLOURFUL SHIRT / BLUZA TA LARGA SI COLORATA


Dein weites buntes Hemd
war mir die Flagge,
die über jener starren Reling
flatterte,
als ich mich in der Herbst-
Sturmzeit
mit dieser Crew von rauen Männern,
gegerbt von Wind und Wettern,
daran gemacht,
ins Offene hinaus
zu segeln.

ROLAND ERB

………………………..

YOUR WIDE, COLOURFUL SHIRT

Your wide, colorful shirt
was for me the flag
that fluttered over
that rigid railing ,
when in the autumn
the stormy season,
with that crew of rough men
tanned by wind and weather,
I set sail
out
into the open.

………………………

BLUZA TA LARGA SI COLORATA

Bluza ta largă și colorată
a fost pentru mine steagul
care a fluturat peste acea balustradă rigidă
când în toamnă
în anotimpul furtunilor
cu echipajul acela de oameni duri,
bronzati de vânt și de vreme,
am pornit
să navighez
în larg.

traducere, Maria Magdalena Biela

BAHNREISE TRAUM / TRAIN JOURNEY DREAM / VISUL UNEI CALATORII CU TRENUL

POSTED IN contemporary poetry, translated German-English September 26, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BAHNREISE TRAUM / TRAIN JOURNEY DREAM / VISUL UNEI CALATORII CU TRENUL


Du läufst durch den heulenden Zug (die
Deutsche Bahn, meinst du, doch täuschest
du dich: eignes Produkt dieses Lands, auch
hier, und wo nicht, heulen die nächtlichen Züge),
Nacht ist und Notbeleuchtung, die Zähne klappern,
die knallenden, klaffenden Türen locken dich an
(Spring aus der rasselnden Fahrt, wirf dich ins Schilf
zu den Schnecken, den Eiern und Würmern, ins schlammige
Gras hier und sammle dich,
deine Knochen, verfaul, versink im Grund,
wies bestimmt ist), du läufst, und ein Glanz
greift nach dir jäh (wie Beschläge von Koffern, blin-
kende Flaschen, Augschlitze, Stiefelgummi,
wohltuend weiß), packt dich mit Zangen. Sei wach –


Roland Erb

…………………………

train journey dream


You run through the howling train (the
Deutsche Bahn, you mean, but you are mistaken:
this country’s own product, also
here and where not, the nocturnal trains howl),
It’s night and emergency lights, the chattering teeth
the slamming, gaping doors lure you
(jump out of the rattling ride, throw yourself into the reeds
to the snails, the eggs and worms, into the muddy
grass here and gather yourself,
your bones, rotten, sink into the ground,
as intended), you run, and a shine
suddenly grabs you (like fittings on suitcases, flashing
bottles, auger slots, boot rubbers,
soothingly white), grabs you with tongs. Be awake –

…………………………

visul unei călătorii cu trenul

Alergi prin trenul care urlă (Deutsche Bahn,
te gândești, dar te înșeli:
produsul propriu al acestei țări
si aici, și unde nu, urlă trenurile nocturne),
Este noapte și luminile de urgență, clăntanitul dinților,
ușile trântite și intredeschise te ademenesc
(sari din mersul zgomotos, aruncă-te în stuf
la melci, ouă și viermi, in iarba noroioasa
de aici și adună-te,
oasele tale, putrede, se scufundă în pământ,
asa cum este menit), alergi și o licarire
te prinde brusc (cum ar fi accesoriile de pe valize, sticle
sclipinde, fantele burghiului, cauciuc de ghete,
de un alb liniștitor), te prinde cu cleștele. Fii treaz –


traducere, Maria Magdalena Biela

AUS DER SCHICHT / FROM THE SHIFT / DIN TURA

POSTED IN contemporary poetry, translated German-English September 26, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUS DER SCHICHT / FROM THE SHIFT / DIN TURA

 

Wie wir hervorgehn aus der Nacht,
nicht sanft, gequält von tausend Stimmen,
zerfetzt und abgewetzt mit rot gewachten Lidern,
gestoßen von dem Schub der Lasten,
die Kästen offen, viel Papier und Licht
(sehr gelb, als wollt es sich zu Tod
verbrennen), die Schläfen sirrend –

ROLAND ERB

………………..

FROM THE SHIFT

How we emerge from the night,
not gentle, tormented by a thousand voices,
tattered and worn with awakened eyelids,
pushed by the thrust of the loads ,
the boxes open, loats of paper and light
(very yellow, as if it wanted to burn itself
to death), the temples buzzing –

………………..

DIN TURA

Pe masura ce ieșim din noapte,
nu blânzi, chinuiți de o mie de voci,
zdrențuiti și zgariati, cu pleoapele înroșite,
împinsi de forta incarcaturilor,
cutiile se deschid, multă hârtie și lumină
(foarte galbenă, de parcă ar vrea să ardă de vie
până la moarte), tâmplele zvacnind –


traducere, Maria Magdalena Biela

GEBRANNTE FIGUR / IMAGINE ARSA / BURNT FIGURE

POSTED IN contemporary poetry, translated German-English August 26, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEBRANNTE FIGUR / IMAGINE ARSA / BURNT FIGURE

Aus Chochlowa
die Figur
liegt
zerbrochen
in deiner Hand.
Die dir Talisman war.
Durch Unachtsamkeit
einer
Sekunde.
Versuchst
die zersplitterten Teile
zusammen
zu fügen.
Vor dir
die bröckelnde Zeit,
der entflohene
Sinn.
Trostreiche Arbeit,
dies wirre
Tasten und Leimen,
der kaum zu entziffernde
Faltenwurf.
Die verrinnende
Nacht.


ROLAND ERB

……………………….

IMAGINE ARSA

Din Chochlowa
figura
zace
franta
în mâna ta.
Acesta a fost talismanul tău.
In neglijența
unei
secunde.
Încerci
sa pui
laolalta
bucatile rupte.
Dinainte-ti
timpul care se destramă,
sensul care
a scapat.
O muncă reconfortantă,
aceasta pipăire și lipire,
incalcita,
pliurile abia
descifrabile.
Noaptea
care se stinge.


………………….

BURNT FIGURE

From Chochlowa
the figure
lies
broken
in your hand.
That was your talisman.
Through the carelessness
of a
second.
Try
to join
together
the fragmented pieces.
Before you
the crumbling time
the escaped
sense.
Comforting work,
this confused
groping and gluing,
the barely decipherable
drapery.
The fading
night.


Translation, Maria Magdalena Biela

UNDINE DER ELSTERAUE / UNDINE DIN ELSTERAUE / UNDINE FROM ELSTERAUE

POSTED IN contemporary poetry, translated German-English August 26, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDINE DER ELSTERAUE / UNDINE DIN ELSTERAUE / UNDINE FROM ELSTERAUE


Wettersturz, scharfer Geruch nach Moder,
Brachfläche, fahlblinkend Blech.
Siehst du das Weichbild der hallenden Stadt
und diesen schwärzlichen, kantigen Turm,
jäh ertrinkend im Dunst?
Bleib, bis Kanälen, bis öligem Schlamm
zarte Spirale entsteigt,
luftiger Schmalleib sich biegt und wiegt,
herb verschlossen im Tanz.
Wenn Dunkel, wenn Nebel sich bäumt,
scheint dir, als käm sie herab,
scheu ein Gesicht zu enthüllen: zerfurcht von Rätseln.
Legst du die Hände dir auf –
spürst du (wie rau) den Beton am Gestade,
über Stufen und Wassern, den schweren, dem Öl?

ROLAND ERB

…………………………….

UNDINE DIN ELSTERAUE

Vreme extrema, miros înțepător de mucegai,
pamant in paragina, tablă palidă ce palpaie.
Vezi imaginea blandă a orașului cu ecou
și acel turn negricios, unghiular,
care se ineaca brusc în ceață?
Rămâi până la canale, până când spirala delicată
de noroi uleios iese la iveală,
corpul zvelt și aerian se îndoaie și se învârte,
bine închis în dans.
Când întunericul coboara, când se lasa ceața,
iți pare ca ar fi coborît
dezvăluind timid un chip: brăzdată de enigme.
Pune-ti mâinile pe tine insuti-
simți (cât de aspru) betonul de pe mal,
peste trepte și ape, greutatea, petrolul?

…………………………..

UNDINE FROM ELSTERAUE

Extrem weather, pungent odour of mustiness,
fallow land, pale blinking sheet metal.
Do you see the soft image of the echoing city
and that blackish, angular tower,
suddenly drowning in the haze?
Stay till canals, till the delicate spiral
of oily mud emerge,
airy slender body bends and sways,
tightly closed in the dance.
When darkness, when fog billows,
seems to you that she were coming down
shyly revealing a face: furrowed by riddles.
Lay your hands on yourself –
do you feel (how rough) the concrete on the shore,
over steps and waters, the heavy, the oil?

Translated, Maria Magdalena Biela

VON DEM GESPRÄCH MIT HIPPIAS / FROM THE CONVERSATION WITH HIPPIAS / DIN CONVERSATIA CU HIPPIAS

POSTED IN contemporary poetry, translated German-English August 26, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VON DEM GESPRÄCH MIT HIPPIAS / FROM THE CONVERSATION WITH HIPPIAS / DIN CONVERSATIA CU HIPPIAS

Du kneifst die Augen zusammen, zwei grünliche Schlitze.
Ach, eine Fliege ich, ihr lästig Gebrumm
schimpfiert das fein gebildete Ohr. Ja,
hat denn hier Gesang zu ertönen, Sprache
zu klingen, ein Bild aufzuleuchten? Hier, wo
doch nur Staub zu vermuten und
Fäulnis
und allerhöchster Werte Verfall?

Roland Erb

……………………………

From the conversation with Hippias

You squint your eyes, two greenish slits.
Ah, a fly I, its annoying buzzing
scolds the finely educated ear. Yes
is there a song to be heard here, a speech
to sound, an image to light up? Here, where
only dust is to be suspected
and rot
and the highest values decay?

…………………………..

Din conversația cu Hippias

Strângi din ochi, două fante verzui.
Ah, o muscă eu, cu zumzetul ei enervant
mustră urechea fin educată. Da,
este un cântec care să sune aici, un discurs care
să se auda, o imagine să se aprindă? Aici, unde
există doar praf de suspectat
și putregai
și cele mai mari valori se descompun?

Translation, Maria Magdalena Biela

IN DER KINDHEIT / IN CHILDHOOD / ÎN COPILĂRIE

POSTED IN contemporary poetry, translated German-English August 26, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN DER KINDHEIT / IN CHILDHOOD / ÎN COPILĂRIE


Erde,
ich lag mit den Händen
an dich geklammert,
presste mich ins verdorrte Unkraut
und hatte ein Nest in
deiner Mulde
aus Trümmersteinen und Gras.
Als der Sturm über dich fort blies,
spürte ich große Stille
an dir,
die senkte sich ein und wuchs
und blieb in mir,
als die Mulde schließlich zu flach war
und der Taifun mich erfasste.

 

Roland Erb

——————————–

IN CHILDHOOD

Earth,
I lay with my hands
clinging on to you,
pressed myself into the withered weeds
and had a nest in
in your hollow
of rubble stones and grass.
When the storm blew over you
I felt a great stillness
on you,
that sank in and grew
and remained in me,
when at last the hollow was too shallow
and the typhoon took hold of me.


………………………….

ÎN COPILĂRIE

Pământ,
Mă întind cu mâinile mele
agățându-mă de tine,
m-am presat în buruienile uscate
și am avut un cuib în
în golul tău
de moloz și iarbă.
Când furtuna s-a abătut peste tine
Am simțit o mare liniște
in tine,
s-a potolit și a crescut
și a rămas în mine,
când golul era în sfârșit prea superficial
iar taifunul m-a lovit.

Translation, Maria Magdalena Biela

ABBRUCH / DROPOUT / RENUNTARE

POSTED IN contemporary poetry, translated German-English August 26, 2021

 

 

 

 

 

I was translating this poem, on the morning of the 12.08.2021 when I received the fatal news that my father had died . Now, reading it once more, I understand this poem in a completely different light.

ABBRUCH / DROPOUT / RENUNTARE

Die Singstimme
schwankte, schien zu
brechen,
langsam,
senkte sich
nieder,
Körper embryonal,
wie leblos,
die Farben, die Töne
grau.

ROLAND ERB

………………………………

DROPOUT

The singing voice
wavered, seemed to
break,
slowly,
lowered
itself
Body embryonic,
as if lifeless
the colors, the tones
grey.

……………………………..

RENUNTARE

Vocea cântătoare
se clătina, părea să se
rupa,
încet,
se cobori
Corpul embrionar,
parca lipsit de viață
culorile, tonurile
Gri.


Translation, Maria Magdalena Biela

ÜBER DAS TORKELN / ABOUT STUMBLING / DESPRE POTICNIRE

POSTED IN contemporary poetry, translated German-English July 20, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜBER DAS TORKELN / ABOUT STUMBLING / DESPRE POTICNIRE

Wenn du liegst und wenn es zu denken beginnt
in deinem Kopf – unbequem liegt er,
dass dich der Nacken schmerzt. Du hast
einen Schlag eingesteckt, musstest vorwärts gehn,
bis du dich hinwerfen konntest. Es schwirrn
die Ideen, du suchst sie zu bündeln,
willst eine Kraftlinie sehn, die dein ist,
ausreichend, dass man aufstehn kann,
ungerührt weiter gehn: die Gedanken kreisen.
Im Fluch
erhebst du dich, torkelnd.

ROLAND ERB

——————————

ABOUT STUMBLING

When you lie down and when the thinking starts
in your head – it is uncomfortable,
that your neck hurts. You took
a blow, had to walk forward,
until you could throw yourself down. The ideas are buzzing
you try to bundle them,
Wanting to see a line of force that’s yours,
enough that you can get up,
and move on impassive: the thoughts are circling.
Cursing
you raise yourself, stumbling.

—————————–
DESPRE POTICNIRE

Când stai culcat și când ganditul începe
în capul tău – este atat de inconfortabil
incat te doare gâtul. Ai
primit o lovitură, a trebuit să mergi înainte,
până când te-ai putut arunca în jos. Ideile bâzâie
încerci să le grupezi,
dorind să vezi o linie de forță care este a ta,
suficient încât să te poți ridica,
și treci mai departe impasibil: gândurile se învârt.
Blestemand
te ridici, poticnindu-te.

Translation, Maria Magdalena Biela

Loading