Käyttöteoriani – se miten minä ohjaan

Käyttöteoriani – se miten minä ohjaan

 

Minulle ohjauksessa tärkeimmät arvot ja periaatteet ovat rehellisyys, inhimillisyys, luottamus, vaihtoehtojen antaminen, kuuntelu ja ymmärtäminen, ohjattavan itsetuntemuksen tukeminen, ratkaisujen tekemisen tukeminen ohjauksessa ja ohjauksen neutraliteetti.
Ohjaajan tulee kohdella ohjattaviaan puolueettomasti ja tasapuolisesti, eivätkä henkilökohtaiset asenteet ja mieltymykset saa vaikuttaa ohjaukseen.
Omat arvot ja mielipiteet voi kyllä kertoa, mutta ne eivät saa näkyä liikaa ohjauksessa.
Käyttöteoriani on kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, sosiodynaaminen ja psykodynaaminen.
Ajattelen, että huumori ja luovuus saavat aikaan mahdollisuuksia dialogiin ja monologiin, ne auttavat itsetuntemuksessa ja antavat toiselle mahdollisuuden tutustua meihin.
Hyvin tärkeää ohjaustavassani on keskustelu, syvä luottamus, kyky saada ihminen tuntemaan, että hänen ongelmansa ovat tärkeämpiä kuin omani, että olen ohjauksen aikana olemassa ainoastaan häntä varten.
Toisin sanoen, et voi ohjata tuulta, mutta voit aina säätää purjeen.

[gallery link="file" columns="1" size="full" ids="7137"]

 

 

 

Biela

Loading