Opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen yhtäläisyyksiä ja eroja

 

Opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen yhtäläisyyksiä ja eroja

 

Mielestäni erityisoppilaan ohjaus on prosessi,  johon osallistuu tavalla tai toisella koko koulun tai oppilaitoksen henkilökunta. Opinto-ohjaajalla on kuitenkin päävastuu ohjauksen suunnittelusta. Sitä varten ohjaajan tulee tehdä yhteistyötä koulun eri asiantuntijoiden kanssa sekä oppilaiden ja heidän kotiensa kanssa. Erityisopetuksessa pannaan täytäntöön niitä suunnitelmia ja tavoitteita, joita oppilas on asettanut yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.
Erityisohjaajan tulee osata löytää oppilaan vahvuudet ja motivoida häntä, asettaa hänelle sopivia tavoitteita. Erityisopettaja taas on joka päivä tekemisissä erityisoppilaiden kanssa. Hänen täytyy mukautua jokaisen oppilaan erityistarpeisiin: toisilla on älyllisiä vaikeuksia, toisilla fyysisiä vammoja, joillakin taas emotionaalisia vaikeuksia. Siksi erityisopettajalla on tähän vaadittava koulutus. Jos hän haluaa tulla erityisohjaajaksi, hänen on suoritettava sitä varten lisäopintoja.

 

Biela

Loading