vară de basm / fairytale summer

POSTED IN Mariana Codrut October 15, 2022

vară de basm / fairytale summer

cîndva eu am fost balaur
și delfin și lup și măiastră
locuind oceanul de verde
luminoasa grădină albastră.

respiram pentru toți deodată
ziua-ntreagă trăind într-o mie.
(n-am uitat – pîn` și plînsul
devenea pe-atunci bucurie.)

la fel mi se-ntîmplă și azi
dar numai și numai în vis.
oceanul și boltita grădină
în frig de argint s-au închis.

totuși uneori le simt clar
îngerescul efort de-a-nvia.
și învie: iar e vară de basm
trăiesc iar în toți. e cîndva!

Mariana CODRUT


……………………..

fairytale summer

once I myself was a dragon
and dolphin, and wolf, and charmed bird
dwelling in the ocean of green
the bright blue garden flared.

I was breathing for all at once
all day long in a thousand living.
(I didn’t forget – then would become joy
even the weeping.)

same thing happens to me today
but only and only in dream.
the ocean and the vaulted garden
in the silver cold closed their gleam.

yet sometimes clearly I feel
their effort to revive, divine,
and they do: once more is ‘tale summer
and I live in them all. it’s sometime!

painting: Amanda Rackowe

trad. M. M. Biela

You must be login to post a comment. Click to login.

Loading