focul / the fire

POSTED IN Mariana Codrut July 13, 2022

 

focul / the fire


între toţi şi toate focul e cel mai viu:
se cheltuieşte fără precauţie
se dăruie fără calcul
ignorînd cu desăvîrşire prezenţa altcuiva
ori singurătatea desăvîrşită.
se arată fără falsă pudoare focul
rămînînd pur chiar în moartea lui
pe care lungi clipe nu vrei s-o accepţi:
scormoneşti neliniştit jarul cenuşa
lemnele rămase în miros de vanilie.
puzderia de scîntei sfîşiind cerul
te prinde fără glas.
doar cînd s-au stins şi ele
întunericul năvăleşte peste tine
cu frica
şi legiunea de copii făcuţi cu ea.

 

MARIANA CODRUT


…………………………..

of all, the fire is the most alive:
it spends itself without caution
it gives itself without calculation
completely ignoring the presence of others
or the absolute solitude.
the fire shows itself without false modesty
remaining pure even in its death
which for long moments you do not want to accept:
You restlessly poke the embers the ashes
the wood left in vanilla scent.
the plethora of the sparks tearing the sky
catches you speechless.
only when they’re extinguished too
the darkness bursts upon you
with the fear
and the legion of children made with it.

 

trad. M. M. Biela

You must be login to post a comment. Click to login.

Loading