moartea e în altă parte / death is elsewhere

POSTED IN Mariana Codrut July 13, 2022

moartea e în altă parte / death is elsewhere

ea nu are glas de sirenă totuși
ne-acoperim bine urechile
să nu auzim cînd se-aruncă
și se-ncaieră cu alții din jur.

strîngem bine pleoapele
să nu vedem lupta inegală.
ne punem palmele pe urechi
să nu ne zdruncine
plînsul și vaietele acelora.

sîntem pregătiți cu toții:
o să vină cîndva la fiecare dar
pe rînd și ca o pisică molatică
nu ca un balaur vărsînd foc
din mii de boturi. asta nu!

va veni. fie. pînă atunci ținem
de-ale noastre cu fața senină –
moartea e în altă parte.

MARIANA CODRUT


……………………..

death is elsewhere

she has no siren’s voice though
we cover tightly our ears
so that we don’t hear when it throws itself
and scuffles with others around.

we close tightly our eyelids
so as not to see the unequal fight.
we put hands over our ears
lest we be shaken by
the weeping and wailing of those others.

we are all ready:
it will come to each one of us
one day at a time, and like an idle cat
not like a dragon shedding fire
from thousands of snouts. not that!

it will come. so be it. till then we hold
our own with a serene face –
death is elsewhere.

 

trad. M. M. Biela

You must be login to post a comment. Click to login.

Loading