MI-E MILĂ / I PITY

POSTED IN Romanian, translated English-Romanian May 1, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI-E MILĂ / I PITY


Nu mi-e milă de ajuns să iubesc viaţa făpturilor tale,
pe care le-ai facut ca să le ucizi.
Mi-e milă, omule, de tine.
Mi-e milă de copiii tăi plăpînzi.
Mi-e milă că te istoveşti muncind.
Mi-e milă de caii care cad subt povară.
Mi-e milă de cîinele pribeag.
Mi-e milă de păsările care plîng iarna în codrii îngheţaţi.
Mi-e milă de cerbi, căprioare şi iepuri ucişi de omul de
care mi-e milă.
Mi-e milă de vită blîndă, faţă-n faţă cu ucigaşul topor.
Mi-e milă de stejarul doborit din rădăcina lui.
Mi-e milă de toată carnea, de toată vlaga, de toată slăbiciunea.
Mi-e milă de tine, canalie perfidă – javră cu inima seacă şi
cu creierul murdar.
Mi-e milă şi de tine, înfumurat şi prost.

-Tudor Arghezi –
……………………………………..

I pity

I have no pity enough to love the life of your creatures,
which you created to kill them.
I pity you, man.
I pity your feeble children.
I pity you being exhausted from toiling.
I pity the horses falling under the load.
I pity the stray dog.
I pity the birds that cry in winter in the frozen woods.
I pity the deer, doe and rabbits killed by the man
which I pity.
I pity the gentle beast, face to face with the killer ax.
I pity the oak shot down from its root.
I pity all flesh, all strength, all weakness.
I pity you, treacherous scoundrel – rascal with a dry heart
and a dirty brain.
I pity you too, arrogant and stupid.


Translated by Maria Magdalena Biela

You must be login to post a comment. Click to login.

Loading