Oda (In Metru Antic) / Ode (In Antique Meter)

POSTED IN classic poetry January 15, 2020

oda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oda (In Metru Antic) / Ode (In Antique Meter)

Nu credeam să-nvăţ a muri vrodată;
Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi,
Ochii mei nălţam visători la steaua
Sîngurătăţii.

Când deodată tu răsărişi în cale-mi,
Suferinţă tu, dureros de dulce…
Pân-în fund băui voluptatea morţii
Ne’ndurătoare.

Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus.
Ori ca Hercul înveninat de haina-i;
Focul meu a-l stinge nu pot cu toate
Apele mării.

De-al meu propriu vis, mistuit mă vaiet,
Pe-al meu propriu rug, mă topesc în flăcări…
Pot să mai re’nviu luminos din el ca
Pasărea Phoenix?

Piară-mi ochii turburători din cale,
Vino iar în sân, nepăsare tristă;
Ca să pot muri liniştit, pe mine
Mie redă-mă!

MIHAI EMINESCU
………………………………. ……..
Ode (in antique meter)

Didn’t believe I’d ever learn to die;
Forever young, veiled in my toga,
My dreamy eyes I’ve raised to the star
Of solitude.

When suddenly you emerged in my way,
deep agony, you, painfully sweet…
To the bottom I drank the drought of death
merciless.

Doleful I burn alive tortured like Nessus.
Or like Hercules poisoned by his cloak;
My ardor to quench I cannot with all
waters of the sea.

By my own dream devoured, I sigh and moan,
On my own pyre, I am melting in flames…
May I resurrect luminous from it, like
the Phoenix Bird?

Perish from my way the bewildering eyes,
Return to my heart, sweet indifference;
So I may peacefully die,
Myself give back to me!

English version, Maria Magdalena Biela

You must be login to post a comment. Click to login.

Loading