nu toţi sîntem egali în faţa ficţiunii / we are not all equal before fiction

POSTED IN Mariana Codrut January 14, 2022

nu toţi sîntem egali în faţa ficţiunii / we are not all equal before fiction

numele e o limită, faţa e o limită,
toată fiinţa mea e o limită. o frontieră
la care se opresc cei care scriu prezentul
îngropaţi pînă la gît în ficţiune.

doar eu în miezul meu (în care-mi uit
numele, faţa, întreaga fiinţă),
cînd trag propria lume din mine
milimetru cu milimetru,
cum face păianjenul
cu pînza din pîntecul lui ca să trăiască,
simt că toate-s altfel.

nu toţi sîntem egali în faţa ficţiunii
cum sîntem în faţa morţii.

MARIANA CODRUT

…………..

we are not all equal before fiction

the name is a limit, the face is a limit,
my whole being is a limit. a border
at which those who write the present stop
buried up to their neck in fiction.

only me in my core (in which I forget
name, my face, my whole being),
when I draw my own world out of me
millimeter by millimeter,
as the spider does
with the web in its belly to live,
I feel that everything is different.

we are not all equal before fiction
as we are before death.


traducere, M. M. Biela

You must be login to post a comment. Click to login.

Loading