AR TREBUI POATE / PERHAPS WE SHOULD

POSTED IN Claudiu December 17, 2021

 

AR TREBUI POATE / PERHAPS WE SHOULD

Ar trebui poate să fim mai blânzi cu animalul de pradă ce ni se așază alături și schelălăie încetișor, căutând
să ne-nvețe limba.
I-am distrus habitatul și el încă acceptă. Iubește. Răbdător stă la pândă.

Cele două inimi pe care felina Moldova le-a simțit bătând în tine
când ți s-a încolăcit în poală și a-nceput să toarcă, Anastasia,
sunt poemul despre viitor
pe care sângele tău și al copilului nostru pompând îndârjit mi l-a susurat la ecografie,
în vreme ce corpul tău tânăr își împlinea al doilea țel de după acela
de a mă iubi și de a-mi pune în lumină calitățile umane adesea umbrite de eul prea îndărătnic,

făcându-mă să zâmbesc ca un sărman cu duhul rămas extatic în piațetele aglomerate
și în intersecții,
întârziind, amânând, încercând să fac acest moment al nostru nesfârșit și intraductibil.


CLAUDIU KOMARTIN

………………

PERHAPS WE SHOULD

Perhaps we should be gentler with the predator that sits next to us and squeals softly, trying
to learn our language.
We destroyed its habitat and it still accepts. It loves. Patiently is lying in wait.

The two hearts that the feline Moldova felt beating in you
as it curled up in your lap and began to purr, Anastasia,
are the poem about the future
that your blood and our baby’s pumping fiercely whispered to me at the ultrasound,
while your young body was fulfilling its second goal after the one
of loving me and bringing out my human qualities often overshadowed by the too stubborn self,

making me smile like a foul left ecstatic in the crowded squares
and intersections,
delaying, postponing, trying to make this moment of ours endless and untranslatable.


traducere, M. M. Biela

You must be login to post a comment. Click to login.

Loading