NOAPTE DE NOAPTE / NIGHT AFTER NIGHT

POSTED IN Mariana December 12, 2021

 

NOAPTE DE NOAPTE / NIGHT AFTER NIGHT

Iată cum mă furişez eu la graniţa dintre stiluri!
(Ştiu: altădată flăcări vineţii mi-ar fi mângâiat
inconştienţa)
De aici vă spun:-Unde să mai sângereze cenuşa asta
care ne visează, prieteni?
Cui să-i mai bage ea pumnul în gură?
S-a golit visteria şi nimeni nu mai are curajul
să-şi dea viaţa la graniţa dintre stiluri…

“Ah, dacă regele ne-ar citi în al său Luvru!”
Ce spectacol, prieteni!
Ce şansă, pentru cenuşa asta care ne visează

şi tocmai pe noi,
noapte de noapte…


MARIANA MARIN

……………..

NIGHT AFTER NIGHT

Here’s how I sneak around the border between styles!!
(I know: once upon a time purple flames would have caressed my
unconsciousness)
From here I tell you: -Where else to bleed this ashes
who dreams of us, friends?
To stick her fist in whose else mouth?
The treasury has been emptied and no one has the courage
to give their life at the border between styles …

“Ah, if only the king would read us in his Louvre!”
What a show, friends!
What a chance for this ash that dreams of us

and just us,
night of night …


traducere, Maria Magdalena Biela

You must be login to post a comment. Click to login.

Loading