VAPAUS! / FREEDOM!

POSTED IN EinoLeino December 6, 2021

 

Hyvää itsenäisyyspäivää!!!

 

VAPAUS! / FREEDOM!

(Oikeuden marttyyreille omistettu)

Jos on suurta tehty missä,
sit’ on tehty sydämissä,
kautta tarmon, kautta kunnon,
hyvän kautta omantunnon;
siell’ on Suomen juuret meillä,
jotka kestää elon teillä,
kestää, vaikk’ on vaara vakaa,
kuuluu vuosisatain takaa.

Terve teille, Suomen suuret,
joill’ on synnyinmaassa juuret,
syvät niinkuin Suomen puilla,
syvemmät kuin meillä muilla;
kuka enin kärsi, vasta
häll’ on tieto maailmasta,
tunto isänmaankin oman,
armahan ja onnettoman.

Vapaus, sana meille soipa,
Väinön virsi kaikkivoipa,
kauas kuulu, kauas kaiu,
Suomen rantamilla raiu!
Vapaus, teille vankilasta,
muille kerran koituu vasta,
mutta elää vapaa henki
halki Suomen surujenki.

 

EINO LEINO

……………..


FREEDOM!

(Dedicated to the martyrs of Justice)


If greatness’s been done somewhere,
it’s been done in the hearts fair,
through fortitude, decency,
through goodness, through loyalty;
there we are of Finland’s roots,
which survive a life on roads,
though the danger constant be,
dating back a century.

Hail to you, Finland’s men grand,
rooted in their native land,
as deep as the Finnish spruce,
deeper than the rest of us;
he who suffers, the most hurled,
has the knowledge of the world,
a knowledge of his own country,
most merciful and unhappy.

Freedom, the word rings ardent,
Väinö’s hymn omnipotent,
far away, far, far away,
on the shores of Finland’s bay!
Freedom, from the prison thus
only come to others once,
but there lives a spirit free
throughout all of Suomi.

 

translation, Maria Magdalena Biela

You must be login to post a comment. Click to login.

Loading