Nu am să te mai hrănesc, așa cum te-am obișnuit. / I will no longer feed you, as I got you used to it.

POSTED IN Claudiu November 15, 2021

 

 

Nu am să te mai hrănesc, așa cum te-am obișnuit. / I will no longer feed you, as I got you used to it.

Nu am să te mai hrănesc, așa cum te-am obișnuit.
Pentru o vreme voi fi plecată într-o țară
unde cei bogați nu beau șampanie din protezele veteranilor nici politicienii nu țin la spate cuțitul de măcelar
în timp ce-ți vorbesc mieros despre inechitate.

Va trebui să te descurci singur
să fii mai departe victima indignată
care se plânge mulțimii, care pozează și râgâie emfatic ca o tragediană a show-urilor televizate,
să fii cel care-și vântură bubele
spre dezgustul și umilința celorlalți,
pe fundal de harfe și clopoței experimentali.

Da, țara e pustiită de bune-intenții,
iar ticăloșia rămâne cea mai prețuită artă
de către acest popor de păstârnaci democrați – însă tu să te ții tare și să ai grijă de tine
chiar dacă porți cămașa tatălui tău și nasturii de os de la butoniere
îți amintesc că nici unul dintre noi nu e mult mai mult dedesubtul cărnii.

 

CLAUDIU KOMARTIN

………………….


I will no longer feed you, as I got you used to it.

I will no longer feed you, as I got you used to it.
For a while I will be gone to a country
where the rich don’t drink champagne from veterans’ dentures, nor do politicians hold back the butcher’s knife
while talking sugary to you about inequity.

You’ll have to fend for yourself
to continue to be the outraged victim
who complains to the crowd, who poses and belches emphatically like a tragedian on TV shows,
to be the one to vent his swellings
to the disgust and humiliation of others,
against the background of harps and experimental bells.

Yes, the country is ravaged by good intentions,
and wickedness remains the most cherished art
by this people of democratic parsnips – but you have to stand firm and take care of yourself
even if you wear your father’s shirt and the bone buttons on the buttonholes
remind you that none of us are much below the flesh.

 

traducere, Maria Magdalena Biela

You must be login to post a comment. Click to login.

Loading