Aiko Monzaemon, curtezană / Aiko Monzaemon, courtesan

POSTED IN Claudiu September 26, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aiko Monzaemon, curtezană / Aiko Monzaemon, courtesan


Nu am făcut niciodată dragoste de două ori cu același bărbat.
Unii spun că aș fi o stricată,
însă credeți-mă: sunt cea mai sfioasă persoană
pe care nu o cunoașteți,
singura fecioară pe care luna o înțelege
și îi dă bani de țigări după ce se spală,
se-mbracă și pleacă pe străzi pustii
în căutarea unui fruct de nimic
pe care l-aș putea prezenta ceremonios și mamei, și labiilor
mele.
Dacă aș face același lucru de două ori,
lumea nu ar mai avea nici un sens.
Dacă aș face același lucru de două ori,
ar trebui să mă sinucid ca suratele mele din Saitama.
Totul se transmite prin repetiție,
și vinovăția, și jalea, și frigul, și nebunia.
Eu nu o să repet nimic.
Nu o să calc din nou în locul acela
în care am trăit extazul, deznădejdea, mânia –
animalul ăsta nemilos
cu care te hârjonești și-i vorbești, care așteaptă și încuviințează
fățarnic
când îl alungi,
deși nu caută decât să ți se așeze în poală
pentru totdeauna.


CLAUDIU KOMARTIN

……………………..

Aiko Monzaemon, courtesan


I’ve never made love twice to the same man.
Some say I’d be rotten,
but believe me: I am the most shy person
which you do not know,
the only virgin the moon understands
and gives her cigarette money after washing,
she dresses and walks the deserted streets
in search of a fruit of nothing
which I could ceremoniously present to both my mother and
my labia.
If I did the same thing twice,
the world would be meaningless.
If I did the same thing twice,
I should commit suicide like my Saitama sisters.
Everything is transmitted through repetition,
guilt, and grief, and cold, and madness.
I won’t repeat anything.
I won’t step on that place again
where I lived ecstasy, despair, anger –
this ruthless animal
you harass and talk to, who waits and nods
hypocritically
when you drive him away
although he only seeks to sit on your lap
forever.

traducere, Maria Magdalena Biela

You must be login to post a comment. Click to login.

Loading