„Nici în cer, nici în mijlocul oceanului, nici în peșterile din munți” / “Neither in the sky, nor in the middle of the ocean, nor in the caves of the mountains”

POSTED IN Claudiu September 26, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nici în cer, nici în mijlocul oceanului,
nici în peșterile din munți” /
“Neither in the sky, nor in the middle of the ocean,
nor in the caves of the mountains”

 

Doctore, doctore, nu rânji încă, nu ți-ai găsit omul.
Sunt mai sarcastic decât tine la orice oră,
iar despre cinism mai bine să nu vorbim
e cam prea devreme, nu crezi?
Știu, am rămas doar noi doi,
deși aș fi preferat ca-n locul tău să fie
un barman,
un împătimit de pariuri,
o midinetă.
Chestia asta chiar n-a depins
de mine sau de tine,
așa că să nu ne rățoim unul la altul
și nu, n-o să mă convingi să mă piș în plosca aia.
Doctore, doctore, nu te juca de-a Dumnezeu
cu mine, s-ar putea să-mi smulg perfuzia
și să te strâng de gât cu ea până apare o infirmieră.
Simt că încă mai pot – știi și tu asta,
de aia încerci să mă vlăguiești, încet și sigur.
Te simt, golănașule, frate,
ca pe unul pe care-l cunosc de tare demult.
Doctore, ești la fel ca mine și nici unul din noi
nu mai pleacă de-aici.

Spelunca asta a ta
și-a pierdut toți clienții de vază
și tu suferi că n-ai prins trenul ăla la care visaseși.
Dar uită-te încoace și spune-mi că nu te
recunoști măcar puțin în situația asta jenantă pe care
e de datoria ta s-o tratezi.
Poate că și corpu-ăsta al meu o fi
ceva mai mult decât inconvenientul care-ți amână
micuțul flirt cu asistenta bondoacă.
Doctore, te văd tot mai neclar
carcasa asta părăginită mă lasă baltă.
Știu că nu crezi în ce faci și că nu îți mai pasă,
știu că ai rămas doar cu mine
și amândoi am fi preferat să fim în altă parte acum,
să-mi cânte un trompetist berber,
să-mi toarne mimozele-n pahar câte o vodcă mică,
să pun pe masă cu instinct de killer
chinta regală care te salvează
în ultima clipă.

CLAUDIU KOMARTIN

……………………


“Neither in the sky, nor in the middle of the ocean,
nor in the caves of the mountains”

Doctor, doctor, don’t grin yet, you haven’t found your man.
I’m more sarcastic than you at any time,
and let’s not talk about cynicism
it’s a little early, don’t you think?
I know, it’s just the two of us left,
although I’d have preferred it to be in your place
a bartender,
a gambler,
a demi-monde.
This thing really didn’t depend
on me or you
so let’s not get mad at each other
and no, you’re not gonna get me piss in that bedpan.
Doctor, doctor, don’t play God
with me, I might snatch my IV
and strangle you with it until a nurse shows up.
I feel like I still can – you know that, too.
that’s why you try to weaken me, slowly and surely.
I feel you, punk, bro,
like someone I’ve known for a long time.
Doc, you’re just like me
and none of us is leaving here.


This dump of yours
has lost all its top customers
and you’re suffering because you didn’t catch that train you dreamed of.
But look over here and tell me you don’t
feel yourself at least a little bit in this embarrassing situation
that is your job to deal with.
Maybe this body of mine is
more than just the inconvenience that delays
your little flirtation with the dumpy nurse.
Doc, you’re getting fuzzier and fuzzier,
this dilapidated carcass is giving me a hard time.
I know you don’t believe in what you’re doing and you don’t care anymore,
I know that you’re left with just me
and we’d both rather be somewhere else now,
let a Berber trumpeter play to me,
some mimosas to pour a little vodka into my glass,
to put on the table with a killer instinct
the royal flush that saves you
at the last minute.


traducere, Maria Magdalena Biela

You must be login to post a comment. Click to login.

Loading