GER / FROST

POSTED IN Claudiu September 26, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GER / FROST

Tatăl meu. Descoperit târziu, de mine: fiul,
al lui, după o droaie de sancțiuni, sentințe, decepții.
K_aput. El,
pentru mine, atâta timp, doar
pretext. Nebuloasă
în versuri, cu urmări discutabile. Tătuca.
Poemele cu. Nu așa.
Până când am avut evidența unei neglijențe
nu ticăloase: nu față de el,
față de ceea ce se cerea spus. Nici chiar fățarnic,
n-aș zice,
poate doar prost orientat. Suspicios. Rău dresat.
Meschin.
Tata. Cu tubul lui de oxigen, atât de pur în sfârșit.
Luat cu mine în poezie
să nu mai fie atâta ger aici, unde încerc să mă folosesc,
într-un loc ticsit,
de puțin. Să-mi căptușesc spațiul ăsta luat în arendă
cu decât și cu prin. Nu mă dau rănit, ar fi prea de tot. Nu e
printre tainele mele să ies basma curată, să mă,
cum ar veni, scot. Atât încerc,
să nu irosesc. Respirația. Ta. Tată.
Care ți-e drămuită, acum, de o valvă și-un manometru.
Ți-o spune, în timp ce te scrie,
creația ta, destrămată sub baloții ăștia de
milă sălcie.

CLAUDIU KOMARTIN

……………………….

FROST


My father. Discovered late, by me: the son,
his, after a lot of sanctions, sentences, deceptions.
K_aput. He,
for me, for so long, only
pretext. Nebula
in verse, with questionable consequences. Daddy.
The poems with. Not like that.
Until I had the evidence of a neglect:
Not wicked: not towards him,
to what needed to be said. Not quite hypocritical,
I wouldn’t say that,
perhaps just misguided. Suspicious. Badly trained.
Petty.
Dad. With his oxygen tank, so pure at last.
Taken with me in poetry
so it won’t be so frosty here,, where I’m trying to make use,
in a cluttered place,
of little. To wainscot this rented space of mine
with than and through. I don’t pretend to be wounded, it would be too much. It’s not
my way to get myself off scot-free,
as it were. That’s all I try,
not to waste. Breathing. Yours. Dad.
Which is now being shored up by a valve and a pressure gauge.
Is telling you as he writes you,
your creation, shattered under these bales of
of brackish pity.

 

traducere, Maria Magdalena Biela

You must be login to post a comment. Click to login.

Loading