Roland

HINTERHOFGESPENSTER / BACKYARD GHOSTS / FANTOMELE DIN CURTEA DIN SPATE

POSTED IN Roland, translated German-English June 18, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HINTERHOFGESPENSTER / BACKYARD GHOSTS / FANTOMELE DIN CURTEA DIN SPATE

Ausgeliefert bist du wieder,
Hölzerknalln und Schmutz und Grinsen,
mutlos, wo so viele stumm sind,
ängstlich ihre Hälse einziehn.
Und du rennst hinaus ins Weiße,
Licht und Staub wie Pulverdampf,
und um deiner Kinder Schreien
schreist du in die Glattgesichter,
und dein Körper ist ein Ziel.
Nichts mehr scheint zu retten. Auch nicht,
wenn du in die Kniee gehst.
Musst dem Licht entgegen preschen,
bis die Augen klarer sehn –

Roland Erb
——————————–

BACKYARD GHOSTS

Surrendered you are again,
Wooden clubs and dirt and grins,
hopeless where so many are silent,
fearfully their necks craning.
You run out into the white,
light and dust like the gunpowder,
and for the cries of your children
you scream into the smooth faces,
and your body is a target.
Nothing seems salvable. Not even,
if you get down on your knees.
You must push towards the light
’til your eyes more clearly see-

————————————

FANTOMELE DIN CURTEA DIN SPATE

Vulnerabil ești din nou,
Bâte, murdărie, rânjet,
mahnit cand mulți sunt tăcuți,
gaturile-ncordand cu frică .
Iara tu alergi în alb,
lumină, colb ca praf de pușcă,
pentru-a fiilor tai strigat
țipi spre netedele fețe,
iar corpul tău e-o țintă.
Nimic nu pare salvat. Chiar
dacă în genunchi te-i pune
Tre’ să-mpingi inspre lumină
până ochii-ti mai clar vedea-vor –


Translated by Maria Magdalena Biela

IN DER GROTTE / IN THE CAVE / IN PESTERA

POSTED IN Roland, translated German-English June 18, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN DER GROTTE / IN THE CAVE / IN PESTERA

Flüstergalerien beklommen durchwandern,
leise, erstaunte Rufe entsenden,
spähen nach dort und hier.
Dein Hals, schmal gewundene Säule,
wo lauschend die Finger verweilen,
des Leibes gedehntes Rund,
wo die Stimme verhallt und klingt.
Langsam der Einstieg ins Dämmergestrüpp,
schattiges Ruhegelass mit den Lilien,
wo das Erinnern Vergessen umfängt,
zuckend das Wort verschlägt.

(aus: R.E., Die Stille des Taifuns)


————————————

In the cave

Wandering restlessly through whispering galleries,
sending out quiet, astonished shouts,
peek over there and here.
Your neck, narrow winding column,
where listening fingers linger,
the elongated round of the body,
where the voice fades and sounds.
Slowly entering the twilight scrub,
shady peace and quiet with the lilies,
where memory embraces forgetfulness,
the word breaks intoxicated.

———————————–

În peșteră

Rătăcind neliniștită prin galerii șoptitoare,
trimițând strigăte tacute, uimite,
arancand o privire acolo si aici
Gâtul tău, coloană delicat rasucita,
unde degetele ascultătoare zăbovesc,
rotundul alungit al trupului,
unde vocea se estompează și sună.
Intrare lenta în mărăcinișul crepuscular,
un loc de odihnă la umbră cu crinii,
unde amintirea îmbrățișează uitarea,
cuvantul se rupe imbatat .

Translated by Maria Magdalena Biela

LENZ ZIELLOS / AIMELESS SPRING / PRIMAVARA FARA TINTA

POSTED IN Roland, translated German-English June 12, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENZ ZIELLOS / AIMELESS SPRING / PRIMAVARA FARA TINTA

Da lag er in diesem Zimmer,
sah sich wie immer bedroht,
lag sich die Holzbank schmal.
Er lag unter hohen Fenstern,
Licht kam in weißen Wellen,
da stieg er auf fliegendem Teppich
waagrecht in flimmernde Luft.
Das war ein liegendes Tanzen
hinauf, hinab und zur Decke,
er schwebte, er tanzte, er stieg, er sank,
das war sein Fliegen im Liegen.
Blieb sonst keine Chance zum Fliegen
im Zimmer. Weisst du warum.

ROLAND ERB

………………………………………….

AIMELESS LENZ

There he lay in that room,
feeling threatened as always,
lying on the narrow wooden bench.
He lay under high windows,
Light came in white waves,
then he rose on a flying carpet
horizontally into the shimmering air.
It was a lying dance
up, down and up to the ceiling,
he floated, he danced, he rose, he sank,
that was his flying lying down.
Otherwise there was no chance of flying
in the room. You know why.

……………………………………..

LENZ FARA TINTA

Acolo zacea, în acea cameră,
simtindu-se amenințat ca de obicei,
culcat pe banca de lemn îngustă.
Zacea sub ferestre înalte,
Lumina venea în valuri albe,
apoi s-a ridicat pe un covor zburător
orizontal in aerul sclipitor.
Era un dans culcat
în sus, în jos și până la tavan,
A plutit, a dansat, s-a ridicat, s-a scufundat,
acesta a fost zborul lui culcat.
Altfel nu ar fi existat altă șansă de a zbura
în cameră. Știi de ce.


Translated by Maria Magdalena Biela

WORTE AUF DEM PLATTEN LAND / WORDS ON THE FLAT LAND / CUVINTE PE PLAIURI / SANOJA TASANGOILLA

POSTED IN Roland, translated German-English June 12, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORTE AUF DEM PLATTEN LAND / WORDS ON THE FLAT LAND / CUVINTE PE PLAIURI / SANOJA TASANGOILLA


Will mit dir reden, geh und komm,
leicht will ich über deinen Nacken streichen,
den Kragen, deine hundemüden Schultern.
Komm ins Verschlossene Holz, wir wollen sehn,
ob die Wildkirschenbäume blühn.
Es gibt hier Dörfer, die unsagbar fade sind.
Komm, lass uns ruhen, tob herum mit meinem Sohn
und nimm den Apfel hier, trau dich und wate
durch dieses Wasser ölig violett und kühl,
das keinen Fisch erdrosselt.
Lies das vergessene Buch, das jetzt von Hand zu Hand geht,
kürz deine Arbeit heute ab und schau herein
bei mir, der nicht dein Freund geworden ist,
und glaub nicht, was er nicht versprochen hat.
Will mit dir reden, komm und geh.

ROLAND ERB

——————————-

WORDS ON THE FLAT LAND

I wanna talk to you, go and come,
I want to lightly stroke your neck,
your collar, your exhausted shoulders.
Come to the closed woods, let us see,
if the wild cherry trees are blooming.
There are here villages unspeakably bland.
Come, let us rest, romp around with my son
And take this apple here, dare to wade
through this water oily purple and cool,
that strangles no fish.
Read the forgotten book that now goes from hand to hand,
shorten your work today and drop by
mine, who has not become your friend,
and believe not what he has not promised.
Wanna talk to you, come and go.

………………………….

CUVINTE PE PLAIURI

Cu tine as vorbi, du-te și vino.
Ușor să-ți ating gâtul as voi,
clavicula, umerii epuizati.
Vino-n pădurea închisă, să vedem,
Dacă sălbaticii ciresi ‘s-în floare.
Sunt sate pe aici de o plictiseală de nedescris.
Vino, să ne-odihnim, sa zburdam cu fiul meu.
Și ia ăst’ mar de-aici, îndrăznește sa strabati
prin aste ape uleioase, purpurii și reci,
ce nu sugrumă nici un pește.
Citeste cartea-uitată ce-acum din mână în mână trece,
scurtează-ți munca de azi și treci
pe la mine, care nu ti-am devenit prieten,
și sa nu crezi ceea ce nu ti s-a promis.
Cu tine as vorbi, vino și du-te.

—————————————–

Sanoja tasangoilla

Haluan puhua kanssasi, mennä ja tulla,
kevyesti silittää niskaasi haluan,
solisluitasi, uupuneita hartioitasi.
tule suljettuun metsään, niin
katsotaan, kukkivatko villikirsikkapuut.
Täällä on kyliä, jotka ovat uskomattoman tylsiä.
Tule, levätään, remutaan poikani kanssa.
Ja ota tämä omena tästä, uskalla kahlata
tässä vedessä, öljyisen violetissa ja viileässä vedessä,
joka ei kurista yhtäkään kalaa.
Lue sitä unohdettua kirjaa, joka nyt kulkee kädestä käteen,
lyhennä tämän päivän työtäsi ja pistäydy luonani,
minun, josta ei ole tullut ystävääsi,
äläkä usko siihen, mitä ei ole sinulle luvattu.
Haluan puhua kanssasi, tulla ja mennä.


Translated by Maria Magdalena Biela

KÖRPER DER STADT / BODY OF THE CITY / TRUPUL ORASULUI / KAUPUNGIN KEHO

POSTED IN Roland, translated German-English June 7, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖRPER DER STADT / BODY OF THE CITY / TRUPUL ORASULUI / KAUPUNGIN KEHO

Stadt, fremde Freundin, ich irre hier im Gewühl umher,
stumm, mit zerbissener Lippe, versengter Haut.
Ich will dich wieder treffen einmal irgendwo in der Menge,
will dich fortschlendern sehn mit abweisender Hüfte,
fragend geschütteltem Kopf, und möchte schmerzhaft umspannen
die dünnen Gelenke, die frostigen Schultern umschlingen.
Ich schiele nach den versklavten Brüsten unter dem Kleid, und ich denke
an diesen Körper, den kühlen, den Flüchtling,
den Widerstand, die plötzlich aufblühende Freude.
Ich will mit dir einmal noch gehn, gegen den feigen Wind, gegen das aufgezwungene Bild, die grellbunte Spur der Lichterpassagen.
Ich will mit dir trinken gehn ohne Komplimente und Kragen
und will dich die Fragebögen vergessen lassen für immer und nie.
Ich will durch die kalte Nacht mit dir ziehen am Stadtrand,
im Dunkeln suchen ein Lager aus Ahornblättern und Erde.
Das Aderngeflecht, es glänzt rätselhaft unter Sternen. Komm,
Kälte trinken!

ROLAND ERB

……………………………………

BODY OF THE CITY

City, strange friend, I’m wandering here in the thick of things,
silent, with a bitten lip, scorched skin.
I want to meet you again somewhere in the crowd
I want to see you strolling away with your dissmisive hips,
head shaken questioningly, and I’d like to clasp painfully
the thin joints, the frosty shoulders to embrace.
I squint at the enslaved breasts beneath the dress and I think of
of this body, the cool one, the fugitive,
the resistance, the suddenly blossoming joy.
I want to walk with you once more, against the cowardly wind, against the imposed image, the brightly coloured trail of light passages.
I want to drink with you without compliments and collars
and make you forget the questionnaires forever and ever.
I want to walk with you through the cold night on the edge of town,
In the darkness seek a camp of maple leaves and earth.
The plexus of veins, shines enigmatically under the stars. Come over,
Drink the cold!

……………………………………


TRUPUL ORASULUI

Oraș, prieten ciudat, rătăcesc aici, în miezul lucrurilor,
Tăcut, cu buza mușcată, cu pielea arsă.
Vreau să ne întâlnim din nou undeva în mulțime,
Vreau să te văd plimbându-te cu șolduri disprețuitoare,
capul scuturat întrebător, și vreau să strâng dureros de tare
articulațiile subțiri, umerii înghețați sa-i imbratisez.
Privesc cu ochii intredeschisi la sânii înrobiți de sub rochie și mă gândesc
la acest corp, rece, fugitiv,
rezistența, bucuria care înflorește brusc.
Vreau să mai merg o dată cu tine, împotriva vântului laș, împotriva imaginii impuse, a trilului strident de pasaje luminoase.
Vreau să beau cu tine fără complimente și fără gulere.
și te voi face să uiți de chestionare pentru totdeauna.
Vreau să merg cu tine în noaptea rece de la marginea orașului,
în întuneric spre a găsi un culcus de frunze de arțar și pământ.
Plexul veninos, strălucește misterios sub stele. Vino,
Bea frigul!

—————————————-

Kaupungin keho

Kaupunki, outo ystävä, harhailen täällä,
tungoksen keskellä,
mykkänä, huuli purtuna, iho
palaneena.
Haluan tavata sinut vielä uudelleen
jossakin väkijoukossa,
nähdä sinun kävelevän pois
torjuvin lantein,
pudistaen päätäsi kysyvästi, ja haluaisin
puristaa tuskallisen lujaa
ohuita niveliä, huurteisia olkapäitä
syleillä.
Silmiä siristäen katson orjuutettuja rintoja
mekon alla ja ajattelen
tuota vartaloa, viileää,
pakolaista,
vastarintaa, yhtäkkiä kukkivaa
iloa.
Haluan vielä kerran kulkea kanssasi,
vasten pelkurimaista tuulta, vasten
pakotettua kuvaa, räikeänkirjavia
valokäytäviä.
Haluan juoda kanssasi ilman
kohteliaisuuksia ja kauluksia
ja saada sinut unohtamaan kyselylomakkeet
aina ja iankaikkisesti.
Haluan kävellä kanssasi kylmässä yössä
kaupungin laidalla,
etsiä pimeässä vaahteranlehtikerroksen ja maata.
Suonisto, se hohtaa arvoituksellisesti
tähtien alla. Tule
kylmyyttä juomaan!

Translated by Maria Magdalena Biela

BÄUME / TREES / COPACI / PUUT

POSTED IN Roland, translated German-English May 28, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÄUME / TREES / COPACI / PUUT

(für Ludvík Kundera)


Die Johannisbrotbäume immer,
die ich nicht kenn,
oder Magnolien,
ich kenne sie gut:
in die Frühzeit und
in die Zeiten bald.
Immer dies Bild, dieses Schauen,
das vergessen,
wär Tod.

ROLAND ERB

………………………….

TREES

(to Ludvík Kundera)

The carob trees always,
I don’t know,
or magnolias,
I know them well:
in the early days
in the days of now.
Always this image, this looking,
To forget that
would be death.


——————————

COPACII

(pentru Ludvík Kundera)

Întotdeauna roscovii,
pe care nu ii știu,
sau magnoliile,
le cunosc bine:
in zilele de inceput
si in zilele de acum.
Întotdeauna această imagine, această privire,
A le uita
ar fi moartea.


———————————–

PUUT

(Ludvík Kunderalle)

Johanneksenleipäpuut aina,
joita en tunne,
tai magnoliat,
ne tunnen hyvin:
alkuaikoina ja
pian tulevina aikoina.
Aina tämä kuva, tämä katsominen,
Niiden unohtaminen
olisi kuolema.


Translated by Maria Magdalena Biela

NIEMALS ALTERN / NEVER GROW OLD / NU IMBATRANI NICIODATĂ / ÄLÄ KOSKAAN VANHENE

POSTED IN Roland, translated German-English May 28, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NIEMALS ALTERN / NEVER GROW OLD / NU IMBATRANI NICIODATĂ / ÄLÄ KOSKAAN VANHENE


Wie ich sie liebe,
deine Anfänge,
dies
archaisch strahlende
Lachen,
springende Freude eines
Gesichts,
das entstellt war
vom Schmerz.
Die junge trotzige
unvergängliche
Regung der Glieder,
Widerstreit unermüdend
gegen
Verknöcherung und
Erstarren.
Dein Beginnen – das
dennoch
wieder-
kehrende
Licht.

(aus: “Trotz aller feindlichen Nachricht”)

ROLAND ERB

——————————-

NEVER GROW OLD

How I love them,
your beginnings,
this
archaic, radiant
laughter,
leaping joy of
a face,
that was disfigured
by pain.
The young defiant
everlasting
movement of the limbs,
Relentless opposition
against
Ossification and
growing stiff.
Your beginning – the
nevertheless
recurring
Light.

From: ( Despite all the hostile news)

 

——————————-

NU IMBATRANI NICIODATĂ


Cat le iubesc,
începuturile tale,
acest
arhaic, radiant
râset,
Bucuria săltăreață
a unui chip,
care a fost desfigurat
de durere.
Mișcarea tânără
sfidătoare,
nepieritoare
a membrelor,
Rezistență neobosită
împotriva
osificarii și
intepenirii.
Începutul tău –
lumina
care totuși
revine

Translated by Maria Magdalena Biela

BEGEGNUNG / INTALNIRE / ENCOUNTER / KOHTAAMINEN

POSTED IN Roland, translated German-English May 24, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BEGEGNUNG / INTALNIRE / ENCOUNTER / KOHTAAMINEN

Er richtet sich mühsam
vom Lager auf,
der mich niemals umarmte,
jetzt
tut er es unverhofft,
dass ich, verwirrt,
mich entziehe.
Schüchternes Stammeln, ich
weiß,
der Abschied
auf immer.

Roland Erb

—————————-
INTALNIRE

Se ridică cu dificultate
din culcus,
el, care nu m-a îmbrățișat niciodată,
acum
o face atat de neașteptat,
încât eu, confuza,
mă retrag.
Timid balbaind, eu
știu
ramasul bun
pentru totdeauna.

—————————-
ENCOUNTER

He struggles to straighten himself
from the bunk,
he, who never embraced me,
now
does it unexpectedly
that I, confused,
withdraw.
Shyly stammering, I
know
the farewell,
forever.

—————————-

KOHTAAMINEN

Hän yrittää nousta
pedistä,
hän, joka ei koskaan syleillyt minua,
nyt
tekee sen odottamatta,
niin että, hämmentyneenä
vetäydyn.
Ujona änkyttäen, minä
tiedän
ikuiset
hyvästit.

Translated by Maria Magdalena Biela

IM KOKON / IN THE COCOON / IN CRISALIDA / KOTELOSSA

POSTED IN Roland, translated German-English May 22, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IM KOKON / IN THE COCOON / IN CRISALIDA / KOTELOSSA

In Zetteln puppen wir uns ein,
es wächst der Berg Papier
um uns,
als böt er Schutz vor alledem,
was Angst einflößt
und sterben lässt.
Es raschelt manchmal leise, wenn
ein Luftzug kommt,
und selten schwebt
ein gilbendes Billett herab,
wo schwarz geschrieben steht
“Gleich morgen zu erledigen”,
auch “Freitag dringend!”.
Die Zettel alle
mit dem Angemahnten,
sie sind nicht eingelöst, nicht
abgehakt,
und nichts geschieht
zu unsrer Ehrenrettung,
bis ihre Krakelschrift verblasst.
So warten wir
und warten so,
als käme uns von irgendwo ein Zeichen,
in einer sanften Frühlingszeit
hinaus an helle Licht
zu schlüpfen.

(aus: “Märzenschaf”)

……………………………………………..

IN THE COCOON

We’re coating ourselves with notes,
the mountain of paper grows
around us,
as if to protect us from all this,
that instills fear
and lets die.
It sometimes rustles softly when
a breeze comes,
and rarely
a yellowing ticket floats down,
where it is written in black
“To be done tomorrow”,
or “Friday urgent!”
All the notes
with the reminder,
they are not redeemed, not
checked off,
and nothing happens
to save our honor,
until their scribble fades.
So we wait
and wait like that
as if a sign were coming to us from somewhere,
in a gentle spring time
out into bright light
to hatch.

—————————————————–

KOTELOSSA

Koteloidumme muistiinpanoihin.,
paperivuori kasvaa
Ympärillämme
Ikään kuin suojellakseen meitä kaikelta
kaikelta pelottavalta
ja kuolettavalta.
Joskus se rapisee hiljaa, kun
tuulenvire tulee,
ja harvoin leijuu alas
kellastunut lippu,
johon on kirjoitettu mustalla
“Tehdään heti huomenna”,
tai “Perjantai, kiireellinen!”
Kaikki muistiinpanot
joissa on muistutuksia,
joita ei ole lunastettu, ei
rastitettu pois,
eikä mitään tapahdu
mikä kunniamme pelastaisi,
kunnes niiden kirjoitus haalistuu.
Joten odotamme
ja odotamme,
että jostain tulisi merkki meille,
lempeässä keväässä
ulos kirkkaaseen valoon
kuoriutuisi.


—————————————————-

IN CRISALIDA

Ne captusim cu note,
muntele de hârtie crește
în jurul nostru,
de parcă ne-ar proteja de orice
de tot ceea ce ne sperie
și provoacă moartea.
Uneori fosnesc ușor când
vine o briza
și rareori plutește
un bilet ingalbenit
unde este scris cu negru
“De facut mâine la prima oră”,
sau “Vineri urgent!”

Toate notele,
cu atentionari,
nu sunt rascumparate,
nu sunt bifate
și nu se intampla nimic
in onoarea noastra
până când mâzgăleala lor se estompează.
Asa ca asteptam
si asteptam
ca si cum un semn ne-ar veni de undeva
într-o primăvară blândă
în lumină stralucitoare
spre-a iesi din gaoace.


Translated by Maria Magdalena Biela

STOISCHER TITAN / STOIC TITAN / TITAN STOIC / STOALAINEN TITAANI

POSTED IN Roland, translated German-English May 22, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOISCHER TITAN / STOIC TITAN / TITAN STOIC / STOALAINEN TITAANI


Wenn ich Atlas besuche, langsam den mächtigen Globus dreh –
die Flächen endlos, von Krieg überzogen,
Afghanistan, Syrien, Kongo, Mali und Jemen,
die Küsten von Beben, Wirbelstürmen verheert,
die Dürrezonen des Sahel, wo Hungersnot herrscht,
das Meer von Laugen, Plastikabfällen verschmutzt,
die Eisberge schmelzend der Arktis, schrumpfende Gletscher –
dann frage ich mich, ob die Last nicht dem Atlas zu schwer wird:
Es knacken die Knochen, die Haut platzt ihm auf, dem Titanen,
es rasseln die Lungenflügel, doch er steht beharrlich und stoisch,
die Gesichtszüge düster, versteinert!

Roland Erb

…………………………………………

STOIC TITAN

When I visit Atlas, I slowly turn the mighty globe –
the surfaces endless, covered by war,
Afghanistan, Syria, Congo, Mali and Yemen,
the coasts ravaged by tremors, hurricanes,
the drought zones of the Sahel, where there is famine,
the sea polluted by alkalis, plastic waste ,
the icebergs melting in the arctic, shrinking glaciers –
then I ask myself whether the burden is not getting too heavy for the Atlas:
His bones crack, his skin bursts open for him, the titan,
his lungs rattle, but he stands persistently and stoically,
his facial features gloomy, petrified!

…………………………………………….

TITAN STOIC

Când vizitez Atlas, întorc încet globul atotputernic –
suprafețele nesfârșite, acoperite de război,
Afganistan, Siria, Congo, Mali și Yemen,
coastele devastate de tremurături, uragane,
zonele de secetă din Sahel, unde există foamete,
marea este poluată de leșie, deșeuri de plastic,
icebergurile care se topesc în Arctica, ghețarii în scădere –
apoi mă întreb dacă povara nu devine prea grea pentru Atlas:
Oasele i-au crăpat, pielea i se crapa, titanul,
plămânii îi horcaie, dar stă persistent și stoic,
trăsăturile feței sumbre, pietrificate!

………………………………………..

Stoalainen titaani

Kun vierailen Atlaksen luona, hitaasti mahtavaa
palloa pyöritän –
pinnat loputtomat, sodan peittämät,
Afganistan, Syyria, Kongo, Mali ja Jemen,
rannikot järistysten, hurrikaanien
tuhoamat,
kuivuuden vaivaama Sahel, missä nälänhätä
vallitsee,
sulavat arktiset jäävuoret,
kutistuvat jäätiköt –
silloin kysyn itseltäni, eikö taakka käy
liian raskaaksi Atlakselle:
luut katkeilevat, iho halkeilee
titaanilla,
keuhkot rämisevät, mutta hän seisoo
sitkeästi ja stoalaisen tyynenä,
kasvot synkkinä, kivettyneinä!

Translated by Maria Magdalena Biela

Loading