translated Romanian-English

Ții minte focul… / Do you recall the fire …

POSTED IN classic poetry, translated Romanian-English April 6, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ții minte focul… / Do you recall the fire …

Ții minte focul, chinul, primăvara,
Tot viscolul aprins ce bântuise?
El ne adunase, el ne învrăjbise,
El ne mâna, învolburându-și para.

Dar de pe-atunci, când nu se potolise
Furtuna vârstei, cea dintâi, amara,
Când tinereții-i mai duceam povară,
Noi încă ne uneam prin alte vise.

Și dacă azi nimic nu ne desface,
Și trecem în deplina-mbrățișare,
E că-mpreună nu aflarăm pace,

Ci căutarăm focu-ncins în zare,
Și rostul lumii care se preface,
Și-al nostru, celor trecători sub soare.

Maria Banus

………………………………………..

Do you recall the fire …

Do you recall the fire, the torment, the spring,
All kindled blizzard haunting us with blame
It put together us, also discord to bring
It drove us, swirling its flame.

Since then, when yet it did not subside
The storm of age, the first and bitter one
When yet we were carrying the youth tide
We still were one in all that dreams begun.

And if today nothing can break us ever,
And we could go into the full embrace,
It’s because we didn’t find peace together,

But we sought fire in the horizon’s lace,
The purpose of the changing world forever,
And ours, those passing under sun’s pace.

English version, Maria Magdalena Biela

CANTEC DE ADORMIT GENUNCHII / LULLABY FOR THE KNEES

POSTED IN classic poetry, translated Romanian-English April 5, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTEC DE ADORMIT GENUNCHII / LULLABY FOR THE KNEES


Sa nu tipati, genunchii mei.
Drum cu ferigi de nopti, de ploaie.
Genunchi de fier cum va îndoaie?
Va mân spre el ca pe doi miei.

Pe drumul negurii va-mping.

Va vor lua poate între ei
genunchi ce strâng, zvâcnind si grei,
ca noptile de astrahan.
Si licurici de pasi se sting.

Sa nu tipati, genunchii mei.


MARIA BANUS

……………………………….

Lullaby for the knees

Do not scream, my beloved knees.
Path filled with ferns of nights, of rain.
The iron knees ‘ll bend you in pain?
To him I guide you, lambs of ease.
I push you on the path of mist.

You will be taken hard, in tease
by other knees with throb and squeeze,
like darkened nights of astrakhan.
And firefly steps don’t persist.

Do not scream, my beloved knees.


English version, Maria Magdalena Biela

FRAGMENT III / FRAGMENT III

POSTED IN classic poetry, translated Romanian-English April 5, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAGMENT III / FRAGMENT III

Culege de pe stânci garoafe roşii
Căci fulgerul pe toate le aprinde;
Surâde când oceanul se întinde
Să prindă în noianuri albatroşii.

Fă păşi mărunţi şi numără atent
Sau fă în gând un salt de tigru negru
Dansează graţios dar van, integru
Trimite către stele-un compliment.

Prin sate treci necunoscut şi mic
La fiecare poartă uită un sărut;
Un derviş străveziu şi grav, calic
Să stea-ntre ei şi tine ca un scut.

Când singur eşti în câmp cu drumul
Şi când te răsuceşti şi cânţi fără să ştii de ce,
Să faci din toate-un autodafé
Şi-apoi să pui să se presare scrumul.

CAMIL PETRESCU

………………………………….


FRAGMENT III

Gather red carnations from the rocks
For the lightning will enkindle them all;
Smile as the ocean stretches out tall
To catch in cluster flying albatross.

Take small steps and carefully count
Or in your mind take a black tiger leap
Dance daintily yet vain, honestly deep
Send to the stars compliments paramount.

Through places pass unknown, humble, low
At each gate keep forgetting one kiss sealed;
An honest, serious dervish, poor though
To stand between them and you like a shield.

When in the field one with the road you stay
And when not knowing why, you twist and sing
Make an auto-da-fé of everything
Then sprinkle ashes in the wind astray.

English version, Maria Magdalena Biela

DISPLACED PERSON’ S SONG / CANTECUL PERSOANEI INLOCUITE

POSTED IN classic poetry, translated English-Romanian, translated Romanian-English October 5, 2020

train

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPLACED PERSON’ S SONG / CANTECUL PERSOANEI INLOCUITE

If you see a train this evening,
Far away, against the sky,
Lie down in your woolen blanket,
Sleep and let the train go by.

Trains have called us, every midnight,
From a thousand miles away,
Trains that pass through empty cities,
Trains that have no place to stay.

No one drives the locomotive,
No one tends the staring light,
Trains have never needed riders,
Trains belong to bitter night.

Railway stations stand deserted,
Rights-of-way lie clear and cold,
What we left them, trains inherit,
Trains go on, and we grow old.

Let them cry like cheated lovers,
Let their cries find only wind,
Trains are meant for night and ruin,
And we’re meant for song and sin.

THOMAS PYNCHON

……………………………….

CANTECUL PERSOANEI INLOCUITE

De-i vedea un tren diseara
Profilat pe cer, in zare,
Stai in patura-ti de lana,
Dormi, caci trenu-oricum dispare.

Trenuri cheama-n miez de noapte,
De departe-or suiera,
Trenuri ce strabat pustiuri ,
Trenuri ce n-au unde sta.

Nimeni nu conduce trenul
Nime’-n grija farul n-are,
Trenuri n-au nevoie de-oameni,
Aparțin nopții amare.

Gările stau pustiite,
Reci peroanele se-ntind
Ce-am lăsat e pentru trenuri,
Tot trec, noi imbatranind.

Plângă precum neiubitii,
Strigătul lor zboare-n vânt,
Trenuri-s noapte si ruina
Noi, pentru păcat si cant.

In romaneste, Maria Magdalena Biela

THIS BE THE VERSE / FIE ACESTA VERSETUL

POSTED IN classic poetry, translated Romanian-English September 25, 2020

 

om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIS BE THE VERSE / FIE ACESTA VERSETUL

They fuck you up, your mum and dad.
They may not mean to, but they do.
They fill you with the faults they had
And add some extra, just for you.

But they were fucked up in their turn
By fools in old-style hats and coats,
Who half the time were soppy-stern
And half at one another’s throats.

Man hands on misery to man.
It deepens like a coastal shelf.
Get out as early as you can,
And don’t have any kids yourself.

PHILIP LARKIN

…………………………….

FIE ACESTA VERSETUL

Mama si tata te-or marca.
N-or vrea-o, ins-o fac, vezi bine.
Cu stigma lor te-or impregna
Si-ti dau si-n plus, doar pentru tine.

La randul lor au fost marcati
De alti nevolnici in costume
Trecandu-si viata-nchilozati
Ori furiosi pe-o-ntreaga lume.

Din om in om se trece stigma.
Se adanceste ca un grind.
Abandoneaza paradigma
Si sa nu procreezi nicicand.

In romaneste, Maria Magdalena Biela

Noaptea acestui descânt / The night of this spell

POSTED IN contemporary poetry, translated Romanian-English April 3, 2019

w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noaptea acestui descânt / The night of this spell

 

Un abur crud de primăvară
în sânge descătușat
plesnește nebun,
sevă vie în scoarța trupului
incendiind rotocoalele de lună.
Spirale în joc de nervuri,
se-ncrucișează-n oră
șoapte din somnul iubirii sfinte.
O taină în candela pietrei palpită
și-n noaptea acestui descânt,
și-n albul vis al copacilor
moartea e-o oarbă cerșătoare
rătăcind prin labirintul de stele
în care ne-am ascuns.

ALICE PUIU

——————–
The night of this spell

A raw spring steam
in the freed blood
bursts madly,
vivid essence in the rind of the tree
burning the wreath of the moon.
Twists in a game of nervures,
intertwines in the hour
whispers from the sleep of sacred love.
A secret flutters in the candle of stone
and in the night of this spell,
and in the white dream of the trees
death is a blind begger
wandering through the stars’ labyrinth
where we are hiding.

 

Maria Magdalena

Unde-s nebunii? / Where are the madmen?

POSTED IN contemporary poetry, translated Romanian-English August 21, 2018

song

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unde-s nebunii? / Where are the madmen?

Unde-s nebunii, unde ni-s nebunii?
E, Doamne, lumea plină de cuminţi,
E plin pământul de martiri şi sfinţi
Atinşi de filoxera-nțelepciunii.

Tăcuta-i gloata de-nțelepți ca sfinxul
În faţa lumii şi-a nemărginirii
Şi-ascultător de rânduiala firii,
Cu un plăvan în jug trudeşte insul.

Scâncesc cuminții-n chingile durerii
Şi, sângerând din răni adânci blândeţe,
Lângă neveste mor de bătrâneţe,
Necutezând să tragă spada vrerii.

Boleşte omenirea ca o juncă
Şi nimeni nu-i ca să-i sloboadă sânge;
S-a-mpotmolit istoria şi plânge,
Cu prora-nfiptă într-un colţ de stâncă.

Nu se mai nasc nebuni care s-o mâne
Cu bâta de la spate, ca pe-o vită,
Acestui veac să-i pună dinamită
Şi evu-nțelepciunii să-l dărâme.

O! Doamne, Doamne, unde-s Don Quijotii?
E lumea plină de-alde Sancho Panza
Ce nu-ndrăznesc să mânuiască lanza,
Ci scutieri cuminţi se vor cu toţii.

Unde-s nebunii? Unde-s Machedonii
Să tragă spada şi să taie nodul?
Tânjeşte după glorie norodul
Şi nu-s Cezari să-l treacă Rubiconii…

Sloboade, Doamne,-n lume nebunia,
S-o răvăşească şi să o răstoarne,
Ca un berbec să ia pamîntu-n coarne
Şi-acestui veac să-i surpe temelia!

Demostene Andronescu
……………………………………………………………..

Where are the madmen?

Where are the madmen, are our madmen lost?
God, world is filled by sapient and good,
the Earth is filled by martyrs and sainthood,
all by the wisdom phylloxera crossed.

The mob of wise are silent like the Sphynx
in front of world and the infinyty,
obedient to nature’s trinity
like an ox in the yoke the fellow blinks.

The quiet whimpers in the straps of pain
and bleeding from deep wounds docility,
they die near wives old in tranquility,
not daring sword, not willing sword, in vain.

Humanity is ill like an old cow
and there’s nobody here to bleed its sickness,
the history is stuck and cries as witness,
stuck in the rock of time, of here and now.

Not anymore are born the mad and raving,
to push it from behind, as if a beast,
to this epoch some dynamite to feast
and wisdom time to crush, no more enslaving.

Oh, Lord, Lord, where are all the Don Quijotes,
the world ifs filled only by Sancho Panza
who dares not fight neither by sword nor stanza,
just kind shield bearer are all those bigotes.

Where are the crazy? Where the Machedons?
To shoot the sword and , oh, to cut the knot?
The crowd longs for the glory like they ought
and no more Cesars to cross the Rubicons…

Oh, Lord, release the madness, the lunatics
to storm the world and cast its lethargy,
and like a ram to grub the earth sinewy,
and to destroy this century’s weak bricks.

 

English version, Maria Magdalena Biela

Oda (in metru antic) / Ode (in antique meter)

POSTED IN classic poetry, translated Romanian-English February 6, 2018

 

images

 

 

 

 

 

 

 

 

Oda (in metru antic)

Nu credeam să-nvăţ a muri vrodată;
Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi,
Ochii mei nălţam visători la steaua
Sîngurătăţii.

Când deodată tu răsărişi în cale-mi,
Suferinţă tu, dureros de dulce…
Pân-în fund băui voluptatea morţii
Ne’ndurătoare.

Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus.
Ori ca Hercul înveninat de haina-i;
Focul meu a-l stinge nu pot cu toate
Apele mării.

De-al meu propriu vis, mistuit mă vaiet,
Pe-al meu propriu rug, mă topesc în flăcări…
Pot să mai re’nviu luminos din el ca
Pasărea Phoenix?

Piară-mi ochii turburători din cale,
Vino iar în sân, nepăsare tristă;
Ca să pot muri liniştit, pe mine
Mie redă-mă!
Mihai Eminescu
………………………………………
Ode (in antique meter)

 

Didn’t believe I’d ever learn to die;
Ever young, veiled in my toga,
My dreamy eyes I always raised to the star
Of solitude.

When suddenly you emerged in my way,
deep agony, you, painfully sweet…
I drank to the bottom the voluptuousness of death
merciless.

Doleful I burn alive tortured like Nessus.
Or like Hercules poisoned by his tunic;
My ardor to quench I cannot with all
waters of the sea.

Devoured by my own dream, I sigh and moan,
On my own pyre, I am melting in flames…
May I resurrect luminous from it, like
the Phoenix Bird?

Perish from my way the bewildering eyes,
Return to my heart, sweet indifference;
So I can peacefully die,
To me myself return!

English version, Maria Magdalena Biela

Oratie de nunta / Wedding chant

POSTED IN Stories, translated Romanian-English April 3, 2016

afganistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oratie de nunta

Infloriti, flori, infloriti
ca mie nu-mi trebuiti,
ca voi cand imboboceati
mie-atunci imi trebuiati!
Infloriti, flori, infloriti!
Infloriti flori, stati parete
ca eu mi-am iesit din fete!
Plangeti ochi si lacrimati
ca voi sunteti vinovati
ca ce iubiti nu lasati
si ce vedeti nu uitati!
Cat sunt tineri se jucara
doi cu doi nu se luara.
Cat sunt tineri se iubira
doi cu doi nu se-ntalnira.
Foaie verde foaie lata
cand eram la maica fata
stiam floarea cum se poarta.
Of, foita de susai
dupa ce ma maritai
dupa usa-o aruncai.
……………………………..
Wedding chant

Blossom, flowers, blossom roar!
I don’t need you anymore,
only when your buds were new
then I would have needed you.
Blossom, flowers, blossom roar!
Blossom, flowers, like a wall
my hair girl covered by shawl!
Cry my eyes, be dried by tears
for the guilt is only yours
what you love to keep you swore,
what you see, forget no more.
While young only game allows
two and two did not take vows.
While young love was just a bet
two and two have never met.
Greenly leaflet, leafy purl,
when I was my mother’s girl,
I knew flower how to twirl.
Oh, magic sesame leaf,
after marriage disbelief,
I ditched you at door with grief.

English version Maria Magdalena Biela

Cele mai frumoase femei / The most beautiful women

POSTED IN translated Romanian-English October 20, 2015

woman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele mai frumoase femei / The most beautiful women

 

Cele mai frumoase femei din lume

sunt femeile

fara memorie,

trupul fericirii lor

este pururi neted,

nici-o vânataie

pe suflet,

nici-un zbenghi de tristete

nu le-apasa,

nici-o scama

pe pieptul lor

ramas mereu liber în vânturile dragostei.

Cele mai frumoase femei din lume

sunt femeile fara memorie

iata ce retine

cu exactitate

memoria mea.

LUCIAN AVRAMESCU

……………………………

THE MOST BEAUTIFUL WOMEN

The most beautiful women in the world
are the women
without memory.
The body of their happiness
is always smooth,
not one bruise
on their soul,
not one patch of sadness
to torment them,
not a lint
on their chest
always free in the winds of love.

The most beautiful women in the world
are the women without memory.
This is what remembers
by the rule and line
my memory.

 

 

English version by Maria Magdalena Biela

Loading