Eeva Liisa Manner

RUKOUS / RUGACIUNE / PRAYER

POSTED IN Eeva Liisa Manner March 24, 2022

RUKOUS / RUGACIUNE / PRAYER

Tein sanoja savesta
Ja sanani olivat kuolleita.

Puhalla niihin henkesi tuli, Mestari!
Anna minun käteeni voima
ja sydämeeni rakkaus –
ja kenties silloin
savi elää.

EEVA-LIISA MANNER

…………………

RUGACIUNE

Am făcut cuvinte din lut
Și cuvintele mele au fost moarte.

Sufla-ți sufletul asupra lor, Stăpâne!
Dă putere mainii mele
si inimii mele dragoste –
si poate atunci
lutul va trai.

………………..

PRAYER

I made words out of clay
And my words were dead.

Blow your spirit on them, Master!
Give strenght to my hand
and love to my heart –
and maybe then
the clay will live.

traducere, M. M. Biela

Maisema Summasta (1940) / Landscape of Summa / Peisajul Summei

POSTED IN Eeva Liisa Manner March 24, 2022

Maisema Summasta (1940) / Landscape of Summa / Peisajul Summei


Taistelukentällä vallitsee rauha,
synkkä rauha.

Kranaattien kyntämän pellon
ja terässateen kaataman metsän yllä
riippuvat pimeät pilvet,
Suomen kohtalon pilvet,
ja aution maan ja uhkaavan taivaan välillä
hengittää vain syvä murhe ja ahdistus.

Rauha?
Ei, tämä taistelu ei ole vielä lopussa!
Jonakin päivänä
vavahtelee maa taaskin kuolemantuskasta,
jonakin päivänä yhtyy lumeen vajonnut,
ruostunut tykki
sodan ukkospauhuun.
Kerran koetaan täällä jälleen suomalaisen sisun
ihme,
Summan ihme.

Mutta siihen asti
kaikuu rikkiammuttujen juoksuhautojen
syvyydestä
aavetaistelun melske ja kuolleiden korina,
ja runneltu maa näkee yhä painajaisuntaan:
varjot iskevät yhteen ja tuhoavat toisiansa.

EEVA-LIISA MANNER

………………

Landscape of Summa
(1940)

There is peace on the battlefield,
a gloomy peace.

Over the field plowed by grenades
and the forest felled by steel rain
dark clouds are hanging
clouds of Finnish destiny,
and between the desolate earth and the threatening heaven
only deep sorrow and anxiety are breathing

Peace?
No, this battle is not over yet!
One day
the earth will tremble again with the agony of death,
one day a rusty cannon buried in the snow
will join the thunder of war.
Once again, will be proved here again the wonder
of Finnish spirit,
The wonder of Summa.

but until then
is echoing out of the depths of trenches shot broken
the tumult of the ghost battle and the rattle of the dead,
and the ruined earth is still dreaming its nightmare:
shadows are clashing together and destroying each other.

………………

Peisajul Summei
(1940)


E pace pe câmpul de luptă,
pace mohorâtă.

Deasupra câmpului arat de grenade
si pădurii prăbușite de ploaia de oțel
atârna norii întunecați
norii destinului finlandez,
și între pământul pustiu și cerul amenințător
respira doar tristețe profundă și anxietate.

Pace?
Nu, această bătălie nu s-a încheiat încă!
Într-o zi
pământul va tremura din nou de agonia morții,
într-o zi un tun ruginit scufundat în zapada va participa
la tunetul războiului.
Încă o dată, din nou va fi dovedita aici minunea
spiritui finlandez,
Minunea Summei.

Dar până atunci
rasuna din transee distruse cu impuscaturi
zgomotul bataliei fantomă si horcăitul mortilor,
iar pământul ruinat vede in continuare coșmarul sau:
umbrele lovesc împreună și se distrug între ele.

traducere, M. M. Biela

Pro Viipuri (1940) / Pro Vyborg

POSTED IN Eeva Liisa Manner March 24, 2022

Pro Viipuri (1940) / Pro Vyborg


Yli paikan ja ajan
nään sinut, poltettu, hävitetty, ylpeä kaupunki:
polttoroviostasi, yli lieskan ja pauhun
roihuaa taivaalle Suomen leijona,
jonka tuliharjaa vasten
piirtyy Torkkelin linnan ja sinivalkoisen viirin
ylväs taru:
me kestämme.

Läpi aution maiseman,
Kranaatinräjähdysten saattelemana
Kuljen savunsyömälle kotipihalle.
Mitä talojättiläisen hiiltynyt luuranko,
Kauhun kivettymä, vartioi.
Pari mustaa savupiippua,
Hiekkaa, soraa, tiilimurskaa,
Kellarinikkunain onton silmäparin synkkä tuijotus
Kivijalan matalasta otsasta –
Ei elämää mitään.
Ja kuitenkin:
Raunioilta versoo vaivaiskoivu!
Kuolemaa ja hävitystä uhmaten,
keinuen hiljaa tuulessa
suhisee se korvaani:
katso aurinkoon!

Sädehtivänä nousee tulipallo
Kaupungin rikkinäisen siluetin takaa
Ja valaa kirkastuneen avaruuden hehkun
kotikaupungin rakkaille äidinkasvoille.
Kuinka kauniit ne ovatkaan,
vaikka sodan veriset vaunut ovat vierineet
niiden ylitse
ruhjoen ne muodottomiksi –
kauniimmat kuin koskaan ennen,
rakkaammat kuin koskaan ennen.

Ja minä näen:
idän uhkan pimeä pilvi
väistyy kaupungin paljon kärsineeltä otsalta,
tuhannet auringot nousevat sen tumman
varjokuvan takaa,
uudet sukupolvet kulkevat vanhan Viipurin
katuja,
voimakkaat kädet rakentavat kaupunkia.
Se nousee, kasvaa, elää!
Vesiportin tornikello mittaa ikuista aikaa…

EEVA-LIISA MANNER

………………….

Pro Vyborg
(1940)

Over the place and time
I see you, burned, destroyed, proud city:
from your pyre, over the flame and roar
blazes in the sky the Finnish lion,
on whose mane of fire
the glorious fable of Torkkeli Castle and the blue-white flag
are projected:
we will endure.

Through the desolate landscape,
Accompanied by grenade explosions
I walk into a smoky backyard.
Guarded by the charred skeleton of the giant house,
a petrification of horror.
A pair of black chimneys,
Sand, gravel, crushed brick,
A gloomy stare of the hollow pair of eyes of the basement windows
from the low forehead of the stone foundation –
There is no life at all.
And still:
The birch shoots from the ruins!
Defying death and destruction,
swinging quietly in the wind
it whispers in my ear:
look at the sun!

A fireball rises radiantly
Behind the broken skyline of the city
And sheds the glow of brightened space
to the beloved mother face of the hometown.
How beautiful it is,
although the bloody chariots of war have rolled
over it
crushing it formless –
more beautiful than ever before
dearer than ever before.

And I see:
the dark cloud of the eastern threat
moves away from the city’s hard-hit forehead,
thousands of suns rise from behind
its dark shadow,
new generations pass through the old Vyborg’s
streets,
strong hands build the city.
It rises, grows, lives!
The Watergate tower clock measures eternal time …

………………..

Pro Vyborg
(1940)

Peste loc și timp
Te văd pe tine, oras ars, distrus, mândru:
din rugul tau, peste flacara și vuiet
mistuie pe cer leul finlandez ,
pe-a cărui coamă de foc
se proiecteaza glorioasa fabula Castelului Torkkeli si fanionul albastru-alb:
vom îndura.

Prin peisajul deșert,
Însoțit de explozii de grenade
Mă îndrept spre o curte consumată de fum.
Pazită de scheletul carbonizat al casei uriase,
o petrificare a groazei.
O pereche de hornuri negre,
Nisip, pietriș, cărămidă zdrobită,
Privirea posomorâtă a perechii de ochi goale de la ferestrele de la subsol
De la fruntea joasă a temeliei de piatră –
Nu este nimic în viață.
Și totuși:
Mesteacanul trage din ruine!
Sfidând moartea și distrugerea,
legănându-se liniștit în vânt
îmi șoptește la ureche:
uite la soare!

O minge de foc se ridică radiant
În spatele orizontului spart al orașului
Și revarsă strălucirea spațiului luminat
pe fata iubita de mama a orasului natal.
Ce frumoasa e,
deşi s-au rostogolit carele sângeroase de război
peste ea
zdrobindu-i forma –
mai frumoasa ca oricând
mai dragă decât oricând.

Si vad:
norul întunecat al ameninţării răsăritene
face loc frunții puternic lovite a orașului,
mii de sori răsar din spatele
siluetei lui întunecate
noile generații trec prin ale vechiului Vyborg
strazi
mâini puternice construiesc orașul.
Se ridică, crește, trăiește!
Ceasul turnului de la Poarta apei masoara timpul etern…

traducere, M. M. Biela

Valkea uni / White sleep / Somn alb

POSTED IN Eeva Liisa Manner March 24, 2022

Valkea uni / White sleep / Somn alb

Näin äsken kaunista unta:
Tuli luokse mun äitini,
Minun valkea äitini.
Hän minua kädestä talutti.
Oli Jumalan valtakunta
nyt saapunut luokseni
mukana äitini.
Hän minua hiljaa hyväili.

Hän katseli kirkkaudesta
Niin kauan ja hellästi
mua, etäinen äitini.
Hän minua otsalle suuteli.

Hän, kotoisin valkeudesta,
minun korvaani kuiskasi:
”Sinä väsynyt lapseni,
Olen vaikeilla teillä sun kanssasi.”


EEVA-LIISA MANNER


………………

White sleep

A beautiful dream I just had:
My mother came to me,
My pure mother dreamy.
By the hand she led me.
It was the kingdom of God
now arrived at me
with my mother it’d be.
She caressed me quietly.

She watched me from the brightness
So long and affectionately
my mother distant to see.
On the forehead she kissed me.

She, from the lightness,
whispered in my ear:
“You tired child, dear
I’m with you on the road of fear.”


…………….

Somn alb

Tocmai am avut un vis frumos:
A venit la mine mama mea,
Alb luminoasa mama mea.
Mi-a luat mâna spre-a ma ghida.
Era împărăția lui Hristos
acum la mine binevenit
de mama mea insotit.
M-a mângâiat si linistit.

Ea ma privi cu drag, indelungat
din lumina binecuvantata
mama mea îndepărtată.
Ea pe frunte m-a sarutat.

Ea, din stralumina-i binevenita,
la ureche imi sopoti:
„Tu, copila prea obosita,
Pe drumurile grele alaturi ti-o-i fi.”

traducere, M. M. Biela

HILJAISUUS / SILENCE / TACERE

POSTED IN Eeva Liisa Manner January 30, 2022

HILJAISUUS / SILENCE / TACERE

Hämärä hiljaisuus yli puiden sataa.
Peltojen poikki katoaa kapea tie
niinkuin sininen sauhu siniseen kaukaisuuteen
ja taivaan pelloille vie.

Onni ja murhe on poissa. Ei ole elämää täällä,
Kuolemaa ei ole – vain eräs Ikuinen,
taivaan tavoin mi seestyy valoksi pääni päällä.
Hyvä on lähellään olla väsyneen ihmisen.

Hyvä on katsella tähtien kaikkeusrataa,
Hyvä on tuntea: pieni on ihminen.
Hyvä on raueta, hajota – vajota hiljaisuuteen,
kädelle Ikuisen.

……………..

Silence

A dim silence over the trees is raining.
Across the fields a narrow road dies
like a blue smoke into the blue distance
and into the fields of the skies.

Happiness and sorrow are gone. Here isn’t life sight,
Here is no death – only the Eternal Gleam,
like the heaven that becomes upon my head light.
It’s good for a tired man to be close to Him.

It’s good to watch the stars’ universe,
It’s good to feel: the man is ephemeral.
It’s good to dissipate, to break – to sink into silence,
into the hand of the Eternal.

………………

Tăcere

Peste copaci ploua o tacere de seara
Trecand prin câmpuri un drum ingust dispare
si duce spre câmpurile cerului
ca un fum albastru in-albastra departare.

Fericirea si tristețea-au pierit. Aici viata nu e
Nici moartea nu e – doar cel Nesfarsit,
ca cerul, peste capu-mi, se limpezeste-n lumina vie
Aproape de El a fi e bine pentru-un om obosit.

E bine să privesti sanctuarul stelelor,
E bine să simți: mic este omul.
E bine sa te risipesti, destrami – să te-afunzi în tăcere,
in palma la Domnul.

traducere, M. M. Biela

NÄKY RAUNIOILLA / VIEW INTO THE RUINS / VEDERE ÎN RUINE

POSTED IN Eeva Liisa Manner January 9, 2022

NÄKY RAUNIOILLA / VIEW INTO THE RUINS / VEDERE ÎN RUINE
(13.3.1941)

Kerran tunsit: ikuisuuden mereen
vajonnut on kotikaupunkisi.
Linnan varjo veteen haudanmustaan
kuvastui, kun alkoi pakoretkes.
Autiossa satamassa turhaan
kiinnekohtaa taivaalta sa etsit.
Verenpunaisena hulmus meren ääri,
itätuuli vonkui yllä aavain.
Levisi jo roihu hävityksen
sieluusi, sun sisimpääsi asti.

Silloin kaikki oli sulta kuollut.
Uneesi sen jälkeen usein kuulit
hartaat lyönnit tutun tornikellon.
Vainajien lepoa ne soitti –
soittaneet ei sieluusi ne rauhaa.

Unessasi usein myöskin kuljet
lapsuusaikojesi pihamaalle
läpi kujien ja yli vallein.
Pihan pimennossa kotis eessä
portahilla, joit’ on lieska nuollut,
istuu Suru, katseessansa tyhjyys.
Tarttuin sua, ystäväänsä käteen
taluttaa hän sinut raunioille,
taakse aikain katsoo: ”Murskatusta
tuhannesti taas on aloitettu.”

Kaikkialle Suru sua saattaa,
halki pihain, yli vallihautain,
yli sammalen ja soran, tuhkan.

Näet ohitsesi vuosisatain
kumarassa vaeltavan verkkaan.
Aamuhämärästä uusi suku
vastaan kirkastunein otsin astuu.

Tunnet: minkä vuosisatain käsi
kerran muuriksi loi yötä vastaan,
sitä murenna ei Vihan miekka.

Aavistat nyt, että kaupunkisi
jälleen nouseva on tuhon yöstä.
Linnan varjo taivaalle jo piirtyy.
Aamunkoitossa ui meren ääri,
itätuuli tyyntyy yllä aavain.

Pyhän tornikellon lyönnit jostain
uskoa ja rauhaa sieluus soittaa.

EEVA-LIISA MANNER

……………..

VIEW INTO THE RUINS

Once you felt it: in the sea of eternity
your hometown has sunk.
The shadow of the castle shone in the water
as black as the grave, when your flight began.
In the deserted harbor in vain
you’re looking for an anchor in the sky.
The edge of the sea flickered red as blood,
the east wind blew across the sea.
The flame of devastation was already spreading
in your soul, to the depths of your nature.


Then everything died for you.
After that, in your sleep you often heard
the pious beat of the kind tower-clock.
For the rest of the dead they beat –
not for the peace of thy soul.

In your sleep, you often go
to the yard of thy childhood
through alleys and across the valleys.
In the dark, on the front steps of the house
that have been licked by the flame,
sits Sadness, staring into the void.
Holding you with the hand of a friend
leads you to the ruins,
looking back in time: “From those ground
a thousand times a new beginning was born.”


Sadness takes you everywhere,
through the yards, over the ditches,
over moss and gravel, and ash.

You see how the ages beside you
they pass hunchbacked, walking on.
From the mist of dawn a new nation
greets you with bright foreheads.

Feel: what the hand of centuries
once built a wall against the night,
shall not be broken by the sword of wrath.

You feel now, that your city
will rise again from the night of fate.
The shadow of the fortress already on the sky is drawing.
At dawn, the edge of the sea swims,
the east wind calms down over the seas.

The beating of the holy tower-clock somewhere
sings faith and peace in your heart.

 

traducere, M. M. Biela

MUSTAA JA PUNAISTA

POSTED IN Eeva Liisa Manner January 9, 2022

MUSTAA JA PUNAISTA
(1940)

Viipuri,
sinun raunioillasi vannoimme kerran:
me palaamme!
Emme jätä sinua yksin
idän yöhön.

Ja me rukoilimme taivasta avuksesi,
mutta näimme vain aution taivaan
kuin palavan meren,
ja mieliimme hiipi epäilys:
palaammeko? milloin?
Tähdet vapisivat vastaukseksi
ja talojen sadat ontot silmät tuijottivat tyhjyyteen.

Kun aloitimme matkan tuntemattomaan ja yöhön,
kun jätimme taaksemme palavan kaupungin,
kaiken sen, mikä meille oli läheistä ja rakasta,
pysähdyimme ajattelemaan
minkä puolesta tämän jälkeen osaisimme elää.

Ja silloin meille selvisi,
että sinuun, Viipuri, sisältyi enemmän, paljon
enemmän
kuin meidän pieni elämämme ja kotipihan
viihtyisä hämärä.

EEVA-LIISA MANNER

…………….

BLACK AND RED

Vyborg,
in your ruins we swore once:
we will return!
We will not leave you alone
in the eastern night.

And we prayed to heaven to help you,
but we saw only the deserted sky
like a burning sea,
and doubt creeped into our minds:
are we coming back? when?
The stars trembled in response
and the hundreds of hollow eyes of the houses stared into emptiness.

As we embarked on a journey into the unknown and into the night,
leaving behind a burning city,
all that was close and dear to us,
we stopped to think about
what we would live for after that.

And then it became clear to us
that you, Vyborg, contained more, much
more
than our little life and the cozy twilight
of the backyard.

…………….


NEGRU SI ROSU

Vyborg,
în ruinele tale am jurat odată:
ne vom intoarce!
Nu te vom lăsa singur
in noaptea rasaritului.

Și ne-am rugat ca cerurile sa te ajute,
dar am văzut doar cerul pustiu
ca o mare arzătoare,
și îndoiala s-a strecurat în mintea noastră:
intoarce-ne-vom? când?
Stelele tremurau ca răspuns
iar sutele de ochi scobiti ai caselor priveau în gol.

În timp ce ne-am îmbarcat într-o călătorie în necunoscut și în noapte,
lasand în urmă un oraș în flăcări,
tot ce ne era apropiat și drag,
ne-am oprit gândind
pentru ce am mai putea atunci trăi.

Și atunci ne-a devenit clar
că tu, Vyborg, conțineai mai mult, mult
mai mult
decat mica noastră viață și amurgul confortabil
al ograzii.


traducere M. M. Biela

TÄMÄ MATKA – 90-R / THIS JOURNEY / ACEASTA CALATORIE

POSTED IN Eeva Liisa Manner December 13, 2021

 

 

TÄMÄ MATKA – 90-R / THIS JOURNEY / ACEASTA CALATORIE

 

Hylätty talo
Asumaton nainen
Tyhjä polku
Veräjä ei muista

Puut riisuttuvat
Taivaan koira kääntyy
Ikkunat peitetään

Vuosi kypsyy
On syksyy
kahden päivän vingahtava kierto
ennen talvikuuta.

 

EEVA-LIISA MANNER

……………..

THIS JOURNEY

An abandoned house
Uninhabited woman
an empty path
The gate doesn’t remember

The trees are stripped
The dog in heaven turns
The windows are covered

Is maturing the year
Autumn is here
a squeaky cycle of two days
before winter.

………………

ACEASTA CALATORIE

O casa parasita
Femeie nelocuită
Cale golita
Poarta nu-și amintește

Copacii-s dezbrăcați
Câinele cerului se întoarce
Ferestrele-s acoperite

Anul creste
Toamna soseste
circuit scrasnit de două zile
înainte de iarnă.

 

translation, Maria Magdalena Biela

HÄNET KIELSIN / PE EL L-AM NEGAT

POSTED IN Eeva Liisa Manner December 3, 2021

 

HÄNET KIELSIN / PE EL L-AM NEGAT


Kuljin kadulla ihmisvilinässä,
Iloisten, surullisten ja välinpitämättömäin
kasvojen virtavieri ohitseni.

Silloin tuli vastaani mies,
jolla oli silmissään lempeä, kärsivä ilme
ja jonka olemuksesta säteili taivaallinen kirkkaus.
Hän ojensi minulle kätensä:
Se oli lävistetty. ”Tule, lapsi, seuraa minua,
minä näytä sinulle Tien.”


Mutta minä pelästyin
hänen lempeää ääntään ja kummallisia sanojaan
ja kyyristyin kuin eläin seinämuurin
syvennykseen.


”Älä pelkää, lapsi,
seuraa minua, sillä minä näytän sinulle Totuuden.”
Mutta minä olin kauhun vallassa
ja pudistin päätäni torjuen, ajatellen:
hän on hullu.
Silloin mies kääntyi pois,
ja minä näin,
että hän itki.


Kuin unissakävelijä
aioin jatkaa matkaani ihmisvilinässä,
mutta pysähdyin kuin nautlittuna paikalleni:
kadulla oli pisara verta.
Nyt ymmärsin;
Olin kieltänyt Kristuksen.
Minä Hyvyyttä, Totuutta olin pitänyt
hulluutena.


EEVA – LIISA MANNER

……………….

PE EL L-AM NEGAT


Mergeam pe strada în forfotă,
Un râu de fete fericite, triste și indiferente
trecea pe lângă mine.

Atunci a venit spre mine un barbat,
ce-avea în ochi o privire blândă, suferindă
și-a cărui esență radia slava cerească.
Mi-a întins mâna:
Era străpunsa. ‘Vino, copila, urmează-mă,
Îți voi arăta Calea.’

Dar m-am speriat de
vocea lui blândă și vorbele ciudate
și m-am ghemuit ca un animal in adancitura
unui perete.


„Nu te teme, copile,
urmează-Mă, căci îți voi arăta Adevărul.”
Dar eram ingrozita
și-am clătinat din cap, respingându-l, gândind:
el este nebun.
Apoi omul s-a întors,
si l-am vazut
plângand.

Ca somnambula
voiam să-mi continui drumul într-o forfota lumii,
dar m-am oprit ca pironita-n loc:
era o picătură de sânge pe stradă.
Atunci am înțeles;
L-am lepădat pe Hristos.
Am considerat Bunătatea, Adevărul
ca fiind nebunie.


traducere, Maria Magdalena Biela

PELKOA / FRICA

POSTED IN Eeva Liisa Manner December 3, 2021

 

PELKOA / FRICA

Minä rakasta sumua.
Miksi?
Onko se turvallista?
Ei, se on pelottavaa.
Olen katsonut kättäni sumussa
ja paennut sitä,
sillä se on ollut vieras käsi,
kuoleman käsi.
Erään ystävän kasvot näin sumussa
-vihreät, vieraat, kauheat kasvot.

Miksi minä rakastan sumua?

Sinne pakenen Jumalan vihaa.
Sumussa ei taivas katsele
maan pimeitä ajatuksia.


EEVA – LIISA MANNER

…………….

FRICA

Iubesc ceața.
De ce?
Este ceva sigur?
Nu, e înfricoșător.
Mi-am privit mâna în ceață
și am fugit de ea,
pentru că a fost o mână ciudată,
mana mortii.
Chipul unui prieten l-am văzut în ceață
-față verde, ciudată, îngrozitoare.

De ce iubesc ceața?

Acolo fug de mânia lui Dumnezeu.
In ceata cerul nu vede
gândurile întunecate ale pământului.


traducere, Maria Magdalena Biela

Loading