translated Romanian-English

Lacrimile / The tears

POSTED IN classic poetry, translated Romanian-English March 3, 2019

tears

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lacrimile / The tears

Cand izgonit din cuibul vesniciei
intaiul om
trecea uimit si-ngandurat prin codri ori pe campuri,
il chinuiau mustrandu-l
lumina, zarea, norii — si din orice floare
il sageta c-o amintire paradisul –
Si omul cel dintai, pribeagul, nu stia sa planga.
Odata, istovit de-albastrul prea senin
al primaverii,
cu suflet de copil intaiul om
cazu cu fata-n pulberea pamantului:
“Stapane, ia-mi vederea,
ori daca-ti sta-n putinta impainjeneste-mi ochii
c-un giulgiu,
sa nu mai vad
nici flori, nici cer, nici zambetele Evei si nici nori,
caci, vezi — lumina lor ma doare”.
Si-atuncea Milostivul intr-o clipa de-ndurare
ii dete — lacrimile.

Lucian Blaga

……………………………..

The tears

When banished from the nest of eternity
the first man
was passing by pensively astonished through the woods or on the fields
scolded and tormented
by the light, the horizon , the clouds – and from each flower
the paradise was piercing him with a memory –
and the first man, the wanderer, didn’t know to cry.
once, exhausted by the too clear blue
of the spring,
with the soul of a child the first man
fell on his face in the dust:
“Master, take my sight,
or if you can blur my eyes
with a shroud,
not to see
neither flowers nor heaven nor the smiles of Eve nor clouds,
for, You see, their light hurts. ”
And then the Merciful in a moment of grace
gave him – the tears.

 

Vintage Print

Cantare vantului / A song to the wind

POSTED IN contemporary poetry, translated Romanian-English February 14, 2019

f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantare vantului / A song to the wind

“În iubire nimeni, nimeni
nu-şi ţine cuvântul.
Veşnic strâns îmbrăţişat
te-a ţinea numai pământul.”
Astfel cântă sfâşiat
lângă mine vântul,
când la dreapta, când la stânga,
lângă mine vântul

 

Lucian Blaga

………………………….

A Song to the Wind

“In love no one, no one
ever keeps their promise.
Held forever you will be
only by grave’s solace.”
Thus sings the wind, brokenhearted
nearby my place.
Right and left, right and left
the wind by my place.

Vintage Print

De Profundis

POSTED IN classic poetry, translated Romanian-English January 18, 2019

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Profundis

Inca un an, o zi, un ceas –
si drumuri toate s-au retras
de sub picioare, de sub pas.
inca un an si-un vis
si-un somn si-oi fi
pe sub pamanturi
domn al oaselor
ce drepte dorm.

Lucian Blaga
…………………………………..

De Profundis

Another year, and day, and hour
and all the roads retreat their power
from under feet and the step’s bower.
Another year, and dream, and kip
and I’ll be King under lands deep
of all the bones in righteous sleep.

 

Bielka

Unde-s nebunii? / Where are the madmen?

POSTED IN contemporary poetry, translated Romanian-English August 21, 2018

song

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unde-s nebunii? / Where are the madmen?

Unde-s nebunii, unde ni-s nebunii?
E, Doamne, lumea plină de cuminţi,
E plin pământul de martiri şi sfinţi
Atinşi de filoxera-nțelepciunii.

Tăcuta-i gloata de-nțelepți ca sfinxul
În faţa lumii şi-a nemărginirii
Şi-ascultător de rânduiala firii,
Cu un plăvan în jug trudeşte insul.

Scâncesc cuminții-n chingile durerii
Şi, sângerând din răni adânci blândeţe,
Lângă neveste mor de bătrâneţe,
Necutezând să tragă spada vrerii.

Boleşte omenirea ca o juncă
Şi nimeni nu-i ca să-i sloboadă sânge;
S-a-mpotmolit istoria şi plânge,
Cu prora-nfiptă într-un colţ de stâncă.

Nu se mai nasc nebuni care s-o mâne
Cu bâta de la spate, ca pe-o vită,
Acestui veac să-i pună dinamită
Şi evu-nțelepciunii să-l dărâme.

O! Doamne, Doamne, unde-s Don Quijotii?
E lumea plină de-alde Sancho Panza
Ce nu-ndrăznesc să mânuiască lanza,
Ci scutieri cuminţi se vor cu toţii.

Unde-s nebunii? Unde-s Machedonii
Să tragă spada şi să taie nodul?
Tânjeşte după glorie norodul
Şi nu-s Cezari să-l treacă Rubiconii…

Sloboade, Doamne,-n lume nebunia,
S-o răvăşească şi să o răstoarne,
Ca un berbec să ia pamîntu-n coarne
Şi-acestui veac să-i surpe temelia!

Demostene Andronescu
……………………………………………………………..

Where are the madmen?

Where are the madmen, are our madmen lost?
God, world is filled by sapient and good,
the Earth is filled by martyrs and sainthood,
all by the wisdom phylloxera crossed.

The mob of wise are silent like the Sphynx
in front of world and the infinyty,
obedient to nature’s trinity
like an ox in the yoke the fellow blinks.

The quiet whimpers in the straps of pain
and bleeding from deep wounds docility,
they die near wives old in tranquility,
not daring sword, not willing sword, in vain.

Humanity is ill like an old cow
and there’s nobody here to bleed its sickness,
the history is stuck and cries as witness,
stuck in the rock of time, of here and now.

Not anymore are born the mad and raving,
to push it from behind, as if a beast,
to this epoch some dynamite to feast
and wisdom time to crush, no more enslaving.

Oh, Lord, Lord, where are all the Don Quijotes,
the world ifs filled only by Sancho Panza
who dares not fight neither by sword nor stanza,
just kind shield bearer are all those bigotes.

Where are the crazy? Where the Machedons?
To shoot the sword and , oh, to cut the knot?
The crowd longs for the glory like they ought
and no more Cesars to cross the Rubicons…

Oh, Lord, release the madness, the lunatics
to storm the world and cast its lethargy,
and like a ram to grub the earth sinewy,
and to destroy this century’s weak bricks.

 

English version, Maria Magdalena Biela

Oda (in metru antic) / Ode (in antique meter)

POSTED IN classic poetry, translated Romanian-English February 6, 2018

 

images

 

 

 

 

 

 

 

 

Oda (in metru antic)

Nu credeam să-nvăţ a muri vrodată;
Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi,
Ochii mei nălţam visători la steaua
Sîngurătăţii.

Când deodată tu răsărişi în cale-mi,
Suferinţă tu, dureros de dulce…
Pân-în fund băui voluptatea morţii
Ne’ndurătoare.

Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus.
Ori ca Hercul înveninat de haina-i;
Focul meu a-l stinge nu pot cu toate
Apele mării.

De-al meu propriu vis, mistuit mă vaiet,
Pe-al meu propriu rug, mă topesc în flăcări…
Pot să mai re’nviu luminos din el ca
Pasărea Phoenix?

Piară-mi ochii turburători din cale,
Vino iar în sân, nepăsare tristă;
Ca să pot muri liniştit, pe mine
Mie redă-mă!
Mihai Eminescu
………………………………………
Ode (in antique meter)

 

Didn’t believe I’d ever learn to die;
Ever young, veiled in my toga,
My dreamy eyes I always raised to the star
Of solitude.

When suddenly you emerged in my way,
deep agony, you, painfully sweet…
I drank to the bottom the voluptuousness of death
merciless.

Doleful I burn alive tortured like Nessus.
Or like Hercules poisoned by his tunic;
My ardor to quench I cannot with all
waters of the sea.

Devoured by my own dream, I sigh and moan,
On my own pyre, I am melting in flames…
May I resurrect luminous from it, like
the Phoenix Bird?

Perish from my way the bewildering eyes,
Return to my heart, sweet indifference;
So I can peacefully die,
To me myself return!

English version, Maria Magdalena Biela

Mistretul cu colti de argint / The boar with silver fangs

POSTED IN classic poetry, translated Romanian-English June 9, 2017

Aulanko 190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistretul cu colti de argint / The boar with silver fangs

 

Un prinţ din Levant îndrăgind vânătoarea
prin inimă neagră de codru trecea.
Croindu-şi cu greu prin haţişuri cărarea,
cântă dintr-un flaut de os şi zicea:

– Veniţi să vânăm în păduri nepătrunse
mistreţul cu colţi de argint, fioros,
ce zilnic îşi schimbă în scorburi ascunse
copita şi blana şi ochiul sticlos…

– Stăpâne, ziceau servitorii cu goarne,
mistreţul acela nu vine pe-aici.
Mai bine s-abatem vânatul cu coarne,
ori vulpile roşii, ori iepurii mici …

Dar prinţul trecea zâmbitor înainte
privea printre arbori atent la culori,
lăsând în culcuş căprioara cuminte
şi linxul ce râde cu ochi sclipitori.

Sub fagi el dădea buruiana-ntr-o parte:
– Priviţi cum se-nvârte făcându-ne semn
mistreţul cu colţi de argint, nu departe:
veniţi să-l lovim cu săgeată de lemn!…

– Stăpâne, e apa jucând sub copaci,
zicea servitorul privindu-l isteţ.
Dar el răspundea întorcându-se: – Taci…
Şi apa sclipea ca un colţ de mistreţ.

Sub ulmi, el zorea risipite alaiuri:
– Priviţi cum pufneşte şi scurmă stingher,
mistreţul cu colţi de argint, peste plaiuri:
veniţi să-l lovim cu săgeată de fier!…

– Stăpâne, e iarba foşnind sub copaci,
zicea servitorul zâmbind îndrăzneţ.
Dar el răspundea întorcându-se: – Taci…
Şi iarba sclipea ca un colţ de mistreţ.

Sub brazi, el strigă îndemnându-i spre creste:
– Priviţi unde-şi află odihnă şi loc
mistreţul cu colţi de argint, din poveste:
veniţi să-l lovim cu săgeată de foc!…

– Stăpâne, e luna lucind prin copaci,
zicea servitorul râzând cu dispreţ.
Dar el răspunde întorcându-se: – Taci…
Şi luna sclipea ca un colţ de mistreţ.

Dar vai! sub luceferii palizi ai bolţii
cum stă în amurg, la izvor aplecat,
veni un mistreţ uriaş, şi cu colţii
îl trase sălbatic prin colbul roşcat.

– Ce fiară ciudată mă umple de sânge,
oprind vânătoarea mistreţului meu?
Ce pasăre neagră stă-n lună şi plânge?
Ce veştedă frunză mă bate mereu?…

– Stăpâne, mistreţul cu colţi ca argintul,
chiar el te-a cuprins, grohăind, sub copaci.
Ascultă cum latră copoii gonindu-l…
Dar prinţul răspunse-ntorcându-se. – Taci.

Mai bine ia cornul şi sună întruna.
Să suni până mor, către cerul senin…
Atunci asfinţi după creste luna
şi cornul sună, însă foarte puţin.

 

Stefan Augustin Doinas
………………………………………………………………………………………….
The boar with silver fangs
A Prince from Levant who deeply loved hunting
was passing the dark forest’s heart with folie,
For finding his path through the bushes hard fighting,
was playing his bone flute and said lively:

– Let’s go for the hunt in the deep wilderness
the hunt of the wild boar with silvery fangs,
who daily is shedding in hollowy stilness
the hoof and the fur and his glimmering glance…

– Mylord, said the servants with horn howling feelings,
That boar, which you want, won’t be coming this way.
Let’s rather go hunting the horn headed beings,
or red coated foxes, or small hares astray…

But the Prince passed on smiling pursuing his road
contemplating in silence the colourful trees,
he paid no attention to the kind doe’s abode
nor to lynx always smiling with bright eyes at ease.

Beneath the tall beeches he passed branches taming:
– Behold how he’s spinning our distance to narrow
the silver fang boar not too far from our aiming
let’s hit him at once with one strike wooden arrow!…

– Mylord, is the water under the foliage lush,
said shrewdly the servant with a voice like a clang
But he turned and he answered kindly: – Hush..
and the water was shining like a boar silver fang.

Beneath elms he was hurrying the scattered cortege,
– Behold how he’s roaring and grubbing his marrow:
the silver fang boar not too far from our edge
let’s hit him at once with one strike iron arrow!…

– Mylord, is the grass quivering in a rush,
said daring the servant with a smile like a clang.
But he turned and he answered kindly: – Hush…
and the grass was shining like a boar silver fang.

Beneath firs he was shouting urging them to the crest.
-Behold where it is his place to retire
the boar silver fang from the tales I possessed:
let’s hit him at once with a strike fire arrow!…

– Mylord, is the Moon shimmering in a gush
said with spurn the servant with a laugh like a clang.
But he turned and he answered kindly: – Hush…
and the moon was shining like a boar silver fang.

Alas ! while the pale stars on heaven all sang
As he bent over water while the sun set he must
appeared a gigantic wild boar and his fang
ripped him wildly through the red bloody dust.

-What strange beast attacks me and let’s me for bleeding
and stops  without mercy my boar silver’s hunt?
What dark bird in moonlight is crying my pleading?
What dead leaf, unseen leaf is beating me blunt?…

– Mylord, the boar with the fangs like the silver
himself  roaring took you under trees for the smash
You can hear the bark of bloodhounds with a quiver…
But the Prince turned and he answered kindly: – Hush…

Better take the horn and ceaselessly blow it,
and blow ‘till my death to the heavenly plead…
Then the moon disappeared slowly from its moonlit
and the hunt horn was blowing, but too little indeed.

 

English version, Maria Magdalena Biela

9 Mai 1895 / the 9th of May 1895 / 9. toukokuuta 1895

POSTED IN classic poetry, translated Romanian-English, translated Romanian-Finnish May 9, 2017

lucian-blaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Mai 1895
Sat al meu, ce porti în nume
sunetele lacrimei,
la chemari adânci de mume
în cea noapte te-am ales
ca prag de lume
si poteca patimei.

Spre tine cine m-a-ndrumat
din strafund de veac,
în tine cine m-a chemat
fie binecuvântat,
sat de lacrimi fara leac.

Lucian Blaga

 

The 9th of May 1895

 
Village of mine carrying in your name
sounds and letters of the tear
to deep call of mothers’ claim
in that night I chose you
threshold of the worldly flame
path of passion of my peer.

Whoever sent me to your core
From the depths of time,
Whoever called me to your door
Blessed be forevermore,
Village of tears without shore.

 

 

9. toukokuuta 1895

 

Kylä, joka nimessäsi
kannat ääntä kyynelten,
esiäitein kutsuessa
tuona yönä sinut tein,
kynnykseksi maailmaan,
tieksi kohti hekumaa.

Ken ikiaikain syvyydest’
sun luoksesi mut johdatti
siunausta hälle, ken
sun syliisi mut saatteli
sun huomaas, kylä kyynelten,
parantumattomien.

 

Maria Magdalena Biela

 

Oratie de nunta / Wedding chant

POSTED IN Stories, translated Romanian-English April 3, 2016

afganistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oratie de nunta

Infloriti, flori, infloriti
ca mie nu-mi trebuiti,
ca voi cand imboboceati
mie-atunci imi trebuiati!
Infloriti, flori, infloriti!
Infloriti flori, stati parete
ca eu mi-am iesit din fete!
Plangeti ochi si lacrimati
ca voi sunteti vinovati
ca ce iubiti nu lasati
si ce vedeti nu uitati!
Cat sunt tineri se jucara
doi cu doi nu se luara.
Cat sunt tineri se iubira
doi cu doi nu se-ntalnira.
Foaie verde foaie lata
cand eram la maica fata
stiam floarea cum se poarta.
Of, foita de susai
dupa ce ma maritai
dupa usa-o aruncai.
……………………………..
Wedding chant

Blossom, flowers, blossom roar!
I don’t need you anymore,
only when your buds were new
then I would have needed you.
Blossom, flowers, blossom roar!
Blossom, flowers, like a wall
my hair girl covered by shawl!
Cry my eyes, be dried by tears
for the guilt is only yours
what you love to keep you swore,
what you see, forget no more.
While young only game allows
two and two did not take vows.
While young love was just a bet
two and two have never met.
Greenly leaflet, leafy purl,
when I was my mother’s girl,
I knew flower how to twirl.
Oh, magic sesame leaf,
after marriage disbelief,
I ditched you at door with grief.

English version Maria Magdalena Biela

Cele mai frumoase femei / The most beautiful women

POSTED IN translated Romanian-English October 20, 2015

woman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele mai frumoase femei / The most beautiful women

 

Cele mai frumoase femei din lume

sunt femeile

fara memorie,

trupul fericirii lor

este pururi neted,

nici-o vânataie

pe suflet,

nici-un zbenghi de tristete

nu le-apasa,

nici-o scama

pe pieptul lor

ramas mereu liber în vânturile dragostei.

Cele mai frumoase femei din lume

sunt femeile fara memorie

iata ce retine

cu exactitate

memoria mea.

LUCIAN AVRAMESCU

……………………………

THE MOST BEAUTIFUL WOMEN

The most beautiful women in the world
are the women
without memory.
The body of their happiness
is always smooth,
not one bruise
on their soul,
not one patch of sadness
to torment them,
not a lint
on their chest
always free in the winds of love.

The most beautiful women in the world
are the women without memory.
This is what remembers
by the rule and line
my memory.

 

 

English version by Maria Magdalena Biela

Avem timp / We have time

POSTED IN translated Romanian-English September 25, 2015

timp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avem timp / We have time

Avem timp pentru toate.
Sa dormim, sa alergam în dreapta si-n stânga,
sa regretam c-am gresit si sa gresim din nou,
sa-i judecam pe altii si sa ne absolvim pe noi însine,
avem timp sa citim si sa scriem,
sa corectam ce-am scris, sa regretam ce-am scris,
avem timp sa facem proiecte si sa nu le respectam,
avem timp sa ne facem iluzii si sa rascolim prin cenusa lor mai tarziu.
Avem timp pentru ambitii si boli,
sa învinovatim destinul si amanuntele,
avem timp sa privim norii, reclamele sau un accident oarecare,
avem timp sa ne-alungam întrebarile, sa amânam raspunsurile,
avem timp sa sfarâmam un vis si sa-l reînventam,
avem timp sa ne facem prieteni, sa-i pierdem,
avem timp sa primim lectii si sa le uitam dupa-aceea,
avem timp sa primim daruri si sa nu le-ntelegem.
Avem timp pentru toate.
Nu e timp doar pentru putina tandrete.
Când sa facem si asta – murim.
Am învatat unele lucruri în viata pe care vi le împartasesc si voua!!
Am învatat ca nu poti face pe cineva sa te iubeasca
tot ce poti face este sa fii o persoana iubita.
Restul… depinde de ceilalti.
Am învatat ca oricât mi-ar pasa mie
altora s-ar putea sa nu le pese.
Am învatat ca dureaza ani sa câstigi încredere
si ca doar în câteva secunde poti sa o pierzi.
Am învatat ca nu conteaza CE ai în viata
ci PE CINE ai.
Am învatat ca te descurci si ti-e de folos farmecul cca. 15 minute
dupa aceea, însa, ar fi bine sa stii ceva.
Am învatat ca nu trebuie sa te compari cu ceea ce pot altii mai bine sa faca
ci cu ceea ce poti tu sa faci.
Am învatat ca nu conteaza ce li se întâmpla oamenilor
ci conteaza ceea ce pot eu sa fac pentru a rezolva.
Am învatat ca oricum ai taia
orice lucru are doua fete.
Am învatat ca trebuie sa te desparti de cei dragi cu cuvinte calde
s-ar putea sa fie ultima oara când ii vezi.
Am învatat ca poti continua înca mult timp
dupa ce ai spus ca nu mai poti.
Am învatat ca EROI sunt cei care fac ce trebuie, când trebuie
indiferent de consecinte.
Am învatat ca sunt oameni care te iubesc
dar nu stiu s-o arate.
Am învatat ca atunci când sunt suparat am dreptul sa fiu suparat
dar nu am dreptul sa fiu si rau.
Am învatat ca prietenia adevarata continua sa existe chiar si la distanta
iar asta este valabil si pentru iubirea adevarata.
Am învatat ca, daca cineva nu te iubeste cum ai vrea tu
nu înseamna ca nu te iubeste din tot sufletul.
Am învatat ca indiferent cât de bun iti este un prieten
oricum te va rani din când în când,
iar tu trebuie sa-l ierti pentru asta.
Am învatat ca nu este întotdeauna de ajuns sa fii iertat de altii
cateodata trebuie sa înveti sa te ierti pe tine însuti.
Am învatat ca indiferent cât de mult suferi,
lumea nu se va opri în loc pentru durerea ta.
Am învatat ca trecutul si circumstantele ti-ar putea influenta personalitatea
dar ca TU esti responsabil pentru ceea ce devii.
Am învatat ca, daca doi oameni se cearta, nu înseamna ca nu se iubesc
si nici faptul ca nu se cearta nu dovedeste ca se iubesc.
Am învatat ca uneori trebuie sa pui persoana pe primul loc
si nu faptele sale.
Am învatat ca doi oameni pot privi acelasi lucru
si pot vedea ceva total diferit.
Am învatat ca indiferent de consecinte
cei care sunt cinstiti cu ei însisi ajung mai departe în viata.
Am învatat ca viata îti poate fi schimbata în câteva ore
de catre oameni care nici nu te cunosc.
Am învatat ca si atunci când crezi ca nu mai ai nimic de dat
când te striga un prieten vei gasi puterea de a-l ajuta.
Am învatat ca scrisul ca si vorbitul
poate linisti durerile sufletesti.
Am învatat ca oamenii la care tii cel mai mult
îti sunt luati prea repede…
Am învatat ca este prea greu sa-ti dai seama
unde sa tragi linie între a fi amabil, a nu rani oamenii si a-ti sustine parerile.
Am învatat sa iubesc
ca sa pot sa fiu iubït.

OCTAVIAN PALER

………………………………………………………………………….

We have time

We have time for everything
to sleep, to run right and left,
to regret our mistakes and to mistake again,
to judge others and to absolve
ourselves,
we have time to read and write,
to correct what we wrote,  to regret what we wrote,
we have time to make projects and to not respect them,
we have time to create illusions and to stir
their ashes later.

We have time for ambitions and illnesses,
to blame the destiny and the details,
we have time to watch the clouds, the advertisements or an accident
randomly,
we have time to  banish our questions,
to delay the answers,
we have time to crash a dream and to reinvent it,
we have time to make friends, to lose them,
we have time to take lessons and to forget them
afterwards,
we have time to receive presents and to not understand them.
We have time for everything.

There is no time only for a little tenderness.
When we are about to do this also, we die.

I have learnt some things in life which
I will share with you!!
I’ve learnt that you cannot make someone love you
All you can do is to be a lovable person.
The rest…depends on others.
I’ve learnt that it matters not how much I care.
Others couldn’t care less.
I’ve learnt that it takes years to gain someone’s trust
only to lose it in a few seconds.
I’ve learnt that it matters not WHAT you have in life
but WHOM.
I’ve learnt that you can handle things by using your charm
aprox 15 minutes.
Well, after that, you better know something.
I’ve learnt that you mustn’t compare yourself against
what others can do better
rather than what you can do.
I’ve learnt that it matters not what happens
to people
It matters what I can do for them.

I’ve learnt that however you would cut
every thing has two faces.

I’ve learnt that you must part from the loved ones
with kind words
It may be the last time you see them.
I’ve learnt that you can go on way longer
after you said that you can’t anymore.
I’ve learnt that heroes are those who do what they have to do,
when they have to do it
in spite of the consequences.

I’ve learnt that there are people who love you
but they don’t know how to show it.
I’ve learnt that when I am upset I have THE RIGHT
to be upset
but I have no right to be mean.
I’ve learnt that the true friendship continues to exist
in spite of the distance
and this is valid also for the true love.
I’ve learnt that, if someone doesn’t love you the way you’d like
that doesn’t mean they don’t love you with their whole heart.
I’ve learnt that no matter how good a friend could be
they will hurt you anyway, from time to time.
and you must forgive them.
I’ve learnt that it isn’t enough to be forgiven
sometimes you must learn to forgive yourself.
I’ve learnt that it matters not how much you suffer
the world will not stop turning because of your pain.
I’ve learnt that the past and the circumstances could
influence your personality
but that YOU are responsible for what you’ll become.
I’ve learnt that if two people fight
that doesn’t mean they don’t love each other
and also if they don’t fight
doesn’t prove their love.
I’ve learnt that sometimes you must consider the person
and not their acts.

I’ve learnt that two people can watch the same thing
and see something totally different.
I’ve learnt that in spite of the consequences
those who are true to themselves
go further in life.
I’ve learnt that life as you know it
can be changed in a few hours
by people who do not even know you.
I’ve learnt that even then when you think
of having nothing to give
if a friend in need calls you
you will find the power to help.

I’ve learnt that writing
like talking
could ease the soul ache.

I’ve learnt that people whom you love the most
are taken away from you too soon…

I’ve learnt that it’s too difficult to know
where to draw the line between
being kind, not hurting people
and standing your ground.
I have learnt to love
so  I could be loved.

English version, Maria Magdalena Biela

Loading