INCERTITUDINE / UNCERTAINTY

POSTED IN classic poetry, translated Romanian-English September 19, 2020

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCERTITUDINE / UNCERTAINTY

Îmi atârnă la fereastră
Iarba cerului, albastră,
Din care, pe mii de fire,
Curg luceferii-n neştire.

Sufletul, ca un burete,
Prinde lacrimile-ncete
Ale stelelor, pe rând,
Sticlind alb şi tremurând.

Scama tristeţelor mele
Se-ncurcă noaptea cu ele,
Genele lui Dumnezeu
Cad în călimarul meu.

Deschid cartea: cartea geme.
Caut vremea: nu e vreme.
Aş cânta: nu cânt şi sunt
Parc-aş fi şi nu mai sunt.

Gândul meu al cui gând este?
În ce gând, în ce poveste,
Îmi aduc aminte, poate,
Că făcui parte din toate?

Scriu aci, uituc, plecat,
Ascultând glasul ciudat
Al mlaştinii şi livezii.
Şi semnez: Tudor Arghezi.

TUDOR ARGHEZI

………………………….

Uncertainty

At my window to and fro
Sways the grass of heaven, blue,
On thousands of threads, ajar
Heedlessly flow evening stars.

While my soul like a sponge drinks
The blinking of the slow tears ,
Of the stars that one by one
Shivering white they have shone.

Through my sorrows’ lint and hem
The night is tangled in them
The eyelashes of good God
Fall into my dark ink pot.

I open the book: it groans taut.
Look for time, the time is not.
I’d sing: I don’t sing but soar
As if I were and I’m no more.

My thought whose thought could it be?
In what thought and in what story,
I remember, maybe, I think
I was part of everything.

I write here, distraught, inclined,
Listening to the strange sound
Of the swamp and orchard tree
And I sign: Tudor Arghezi.

Translated by Maria Magdalena Biela

You must be login to post a comment. Click to login.

Loading