I do not crush the world’s corolla of wonders

POSTED IN classic poetry, translated Romanian-English March 4, 2019

w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii / I do not crush the world’s corolla of wonders

 

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
şi nu ucid
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc
în calea mea
în flori, în ochi, pe buze ori morminte.
Lumina altora
sugrumă vraja nepătrunsului ascuns
în adâncimi de întuneric,
dar eu,
eu cu lumina mea sporesc a lumii taină –
şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna
nu micşorează, ci tremurătoare
măreşte şi mai tare taina nopţii,
aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare
cu largi fiori de sfânt mister
şi tot ce-i neînţeles
se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari
sub ochii mei-
căci eu iubesc
şi flori şi ochi şi buze şi morminte.

Lucian Blaga
…………………………………

I do not crush the world’s corolla of wonders

I do not crush the world’s corolla of wonders
and I don’t kill
with my mind, the mysteries I meet
in my way
in flowers, in eyes, on lips or graves.
The light of others
strangles the spell of the impenetrable hidden
in the depths of darkness,
but I,
I with my light enlarge the mystery of the world –
and as the moon with her white rays
doesn’t diminish, but quivering
enhances even more the mystery of the night,
so I enrich the unknown horizon
with wide shudder of holy mystery
and all that isn’t understood
is changing in even greater mysteries
under my eyes,
for I love
flowers and eyes and lips and graves.

 

Vintage Print

You must be login to post a comment. Click to login.

Loading