Elegia yksinäisyydelle / Elegy to loneliness

POSTED IN classic poetry, translated Finnish-English April 13, 2012

Elegia yksinäisyydelle

Yksin oot sinä, ihminen, kaiken keskellä yksin,
yksin syntynyt oot, yksin sa lähtevä oot.
Askelen, kaksi sa luulet kulkevas rinnalla toisen,
mutta jo eelläs hän on taikka jo jälkehes jäi,
hetken, kaksi sa itseäs vastaan painavas luulet
ihmisen, kaltaises — vierasta lämmititkin!
Silmää löytänyt et, joka vois sun katsehes kestää,
kättä sa et, joka ei liukunut luotasi pois.
Kylmä on ystävän mieli ja kylmä on armahan rinta.
Huulet liikkuvat vain, rinta on liikkumaton.
Leikkihin kumppanin löydät, et toden riemuhun, tuskaan.
Hiipua yksikseen tuntehes polttavin saa.
Ystävän, armaan vain oma kaipuus sulle on luonut,
houreen, jok’ katoaa, kun sitä kohti sa käyt.
Niin olet yksin, sa ihminen, yksin keskellä kaiken,
yksin syntynyt oot, yksin sa lähtevä oot,
yksin erhees kätket ja yksin kyyneles itket.
Ainoa uskollinen on oma varjosi vain.

Antero Koskenniemi

——————————————–

Elegy to loneliness

Lonely you are, man, among all you are lonely,
lonely you are born, lonely you’ll be going.
A step or two you think that you go beside someone else,
but already he’s gone ahead or behind you left,
a moment or two you think you hold
someone, like you – but a stranger you’ve warmed!
You did not catch an eye, who could stand watching you,
nor a hand, which did not slide away from you.
Cold is the friend’s mind, the beloved soul is cold.
Only lips moving are, merciless is the soul.
Friends for game you find, not for joy or truth’s pain
your most burning feeling must die in vain.
The friend, the beloved, only your own longing has created for
you delusion, that disappears when you come close to.
So, lonely you are, you man, among all lonely,
lonely you are born, lonely you’ll be going,
lonely you hide your mistakes and you cry your tears lonely
always faithful to you is your own shadow only.

Translated by Maria Magdalena Biela


 

You must be login to post a comment. Click to login.

Loading