SINGURĂTATEA POETULUI / THE LONELINESS OF THE POET

POSTED IN Romanian May 16, 2022

SINGURĂTATEA POETULUI / THE LONELINESS OF THE POET

Poetul singur este inima lumii.
Vâslaş printre
false combustii,
are adesea soarta
nisipului spulberat
de vântul deşertului.
Rareori, firul îşi găseşte
locul în scoică.
Atunci luminează poetul.
Singurătatea îi adânceşte
căderea în libertate.


EVELYNE MARIA CROITORU

…………….


THE LONELINESS OF THE POET

The lonely poet is the heart of the world.
Rowing among
false combustion,
often he has the fate
of the sand shattered
by the desert wind.
Rarely does the grain find
its place in the shell.
That’s when the poet shines.
Loneliness deepens
his fall into freedom.


trans. M. M. Biela

You must be login to post a comment. Click to login.

Loading